Ny ekspertudtalelse ser dagens lys i 2024

Ny ekspertudtalelse ser dagens lys i 2024

Første spadestik er taget til ny IPBES-ekspertudtalelse om værdier og værdisætning af natur og biodiversitet i en dansk kontekst. Ekspertudtalelsen bygger på den globale IPBES-rapport om samme emne, der udkom i 2022 med professor Mette Termansen fra Københavns Universitet som medforfatter. Hovedparten af verdens lande, herunder Danmark, er milevidt fra at indfri centrale mål for natur og biodiversitet. En væsentlig årsag er, at der mangler både sprog, metoder og udregningsmodeller for naturens og biodiversitetens mange værdier, der ikke i tilstrækkeligt omfang opgøres i euro, kroner og øre - eller som slet ikke kan opgøres på en skala for valuta. På…
Read More