Dansk netværk om biodiversitet og økosystemtjenester

Dansk netværk om biodiversitet og økosystemtjenester

Formålet med netværket er at bidrage til at skabe en dansk platform for erfaringsudveksling og vidensdeling om biodiversitet og økosystemtjenester, herunder om nye forskningsresultater, konkrete projekter og/eller virksomheder og offentlige institutioners arbejde med økosystemtjenester.

Netværket vil således medvirke til at diskutere anvendelsen og udbrede kendskabet til økosystemtjenester med udgangspunkt i de internationale rapporter fra IPBES. Netværket er multidisciplinært og åbent for alle relevante interessenter, hvad enten det er forskere, ansatte i offentlige eller private virksomheder eller andre, der arbejder med eller er interesseret i biodiversitet og økosystemtjenester i teori og praksis.

Netværket holder møde 1-3 gange årligt. En årlig plan for netværkets møder vil blive udsendt til medlemmerne. Netværket vil derudover arbejde på at afholde en halvårlig konference eller et seminar i overensstemmelse med netværkets mission. Relevante præsentationer mv. offentliggøres på IPBES i Danmarks hjemmeside.

Ønsker du at komme på netværkets mailingliste, er du velkommen til at sende en mail til IPBES i Danmarks koordinator Lars Dinesen

Spørgsmål til netværket er velkomne og kan stilles til en af nedenstående kontaktpersoner:

Lars Dinesen: Koordinator, IPBES i Danmark
Henrik Vejre: Professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), KU
Erling Andersen: Seniorrådgiver, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), KU
Kristine Kjørup Rasmussen: Konsulent, OIKO
Christian Riisager-Simonsen: Fuldmægtig, DTU Aqua

Rammen for det danske netværk om biodiversitet og økosystemtjenester findes ved at klikke på nedenstående link.

Terms of reference