Dansk netværk om økosystemtjenester

Formålet med netværket er at bidrage til at skabe en dansk platform for erfaringsudveksling og vidensdeling om biodiversitet og økosystemtjenester, herunder om nye forskningsresultater, konkrete projekter eller virksomheder og offentlige institutioners arbejde med økosystemtjenester.

Netværket vil således medvirke til at diskutere anvendelsen og udbrede kendskabet til økosystemtjenester med udgangspunkt i de internationale rapporter fra IPBES. Netværket er multidisciplinært og åbent for alle relevante interessenter, hvad enten det er forskere, ansatte i offentlige eller private virksomheder eller andre, der arbejder med eller er interesseret i økosystemtjenester i teori og praksis.

Netværket holder møde 2-4 gange årligt. Relevante præsentationer mv. offentliggøres på IPBES Danmarks hjemmeside. Yderligere spørgsmål til netværket er velkomne til en af nedenstående kontaktpersoner:

Kristine Kjørup Rasmussen kkr@sla.dk
Christian Riisager-Simonsen chrii@aqua.dtu.dk
Lars Dinesen lars.dinesen@sund.ku.dk

Rammen for det danske netværk om biodiversitet og økosystemtjenester findes ved at klikke på nedenstående link terms of reference:

Terms of reference