Klima og biodiversitet

25. oktober 2019

Symposium om klima og biodiversitet afholdt på Københavns Universitet, arrangeret af det danske IPBES-kontor og finansieret af 15. Juni Fonden. Programmet for symposiet kan downloades her.

Præsentationer

Bo Jellesmark Thorsen, Professor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU
Velkomst og introduktion til det danske IPBES-kontor

Carsten Rahbek, Professor ved Københavns Universitet, Direktør CMEC, Globe Institute
Tab af biodiversitet og klimaændringer – Handlemuligheder i et globalt – lokalt perspektiv

Hans Joosten, Professor ved Greifswald University, Germany
Land use on organic soils – Implications of the Paris Agreement and the way forward

Berit Hasler, Seniorforsker ved Aarhus Universitet
Regulering af klima, kvælstof og biodiversitet i landbruget – muligheder og begrænsninger

Hans Henrik Bruun, Lektor ved Biologisk institut, Københavns Universitet
Synergier og konflikter i løsninger på klima- og biodiversitetskriserne

Katherine Richardson, Professor ved Globe Institute, Københavns Universitet
Verdensmålene – synergi, afvejninger og handlemuligheder hav og land

Jens Kjerulf Petersen, Professor ved Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua
Arternes mulighed for bevægelse i relation til klimaændringer – handlemuligheder?

Mary Wisz, Lektor ved World Maritime University, Malmø
Marine biodiversity and human wellbeing in Denmark’s changing environment

Jon Christian Svendsen, Seniorforsker ved DTU Aqua
Opretholdelse af havets biodiversitet: handlemuligheder i kystnære områder og potentiale for synergi

Jørgen E. Olesen, Professor og institutleder ved Institut for agroøkologi, Aarhus Universitet
Anvendelse af biomasse i energiforsyning konsekvenser for klima og biodiversitet – hvad siger IPCC rapporterne

Bo Øksnebjerg, Generalsekretær, WWF-Verdensnaturfonden
Biodiversitet og klima – synergi og barrierer i skovforvaltningen – en NGO vinkel

Anders Busse Nielsen, Specialkonsulent, Naturstyrelsen
Skovrejsning ved True skov – afvejninger og synergier i praksis