Borgere

Gennem aktiviteter og oplysning arbejder IPBES for, at danskerne kender de udfordringer vi som samfund står overfor, i forhold til at beskytte vores biodiversitet og økosystemer. Herunder de processer naturen giver os, som eksempelvis at rense den luft vi indånder, bestøve de afgrøder vi spiser og give energi til at varme og køle vores hjem. Naturen giver også mennesker mulighed for rekreation, oplevelser og friluftsliv. For at sikre disse livsvigtige funktioner for fremtiden, er det vigtigt, at vi gør en aktiv indsats for at beskytte dem.

Følg IPBES Danmark for nyheder og updates:

Twitter: @IPBESDanmark
Facebook: www.facebook.com/IPBESDanmark 


Aktiviteter for danske borgere

Klimafolkemødet 2022: 

Tema: Årets tema er ikke offentliggjort endnu
Tid og sted: 1. – 3. september, KulturØpladsen i Middelfart
Program: Endnu ukendt – læse mere på https://klimafolkemoedet.dk/

Naturmødet 2022: Bro eller barriere?

Tema: Fokus på naturdebatter som nuancerer og bygger bro mellem økologer, konventionelle, naturvejledere, børn, politikere og videnskabsfolk samt debatter, som stiller skarpt på hvilke barrierer, der forhindrer os i fælles løsninger og handling. 
Tid og sted: 19. – 21. maj 2022, Hirtshals 
Præsentationer og program: Endnu ukendt – læs mere på https://naturmoedet.dk/

Klimafolkemødet 2021: Klimahandling sammen

Tema: Særligt fokus på at skabe klimaløsninger i fællesskab og på de muligheder, der er i at samarbejde på tværs for at nå klimamålene.
Tid og sted: 2. – 4. september, Middelfart
Deltagere: 8.000-10.000 deltagere
Program: Link til program

Naturmødet 2021: Plads til forandring 

Tema: En blanding af naturdebatter på den fysiske scene – Green Room og på den online Thunderdome-scene.
Tid og sted: 28. – 30. maj 2021, Hirtshals og online 
Deltagere: 15.000 fulgte med online
Præsentationer: Læs mere på https://naturmoedet.dk/

Symposium om biodiversitet og økonomi

Tema: Fokus på biodiversitet og den private sektor, samt økonomi i udmøntning af biodiversitetsstrategier og værdisætning af biodiversitet.
Tid og sted: 21. august 2020, Syddansk Universitet
Deltagere: 70 borgere og eksperter
Præsentationer: Link til præsentationer

Naturmødet 2020: Danmarks rolle i biodiversitetskrisen

      Tid og sted:  16. maj 2020, Hirtshals og online.

Symposium om biodiversitet og klima

Tema: Fokus på udfordringer og handlemuligheder til gavn for biodiversitet og måske klimaet – herunder samspil og afvejninger.
Tid og sted: 15. november 2019, Mærsk tårnet, Københavns Universitet.
Deltagere: 400 borgere og eksperter
Præsentationer: Link til præsentationer

Symposium om naturgenopretning

Tema: Paneldebat om genopretning af biodiversitet og økosystemtjenester i et forarmet landskab.
Tid og sted: 14. juni 2019. Aarhus Universitet.
Deltagere: 100 borgere og eksperter
Præsentationer: Link til præsentationer

Naturmødet 2019: Er Danmark for lille til en biodiversitetskrise?

      Tid og sted: 25. maj 2019. Learn-scenen, Hirtshals.

Symposium om den Globale IPBES rapport

      Tid og sted:  8. april 2019. Zoologisk Have, København.

Naturmødet 2018: Dansk biodiversitet i internationalt perspektiv

Tema: Paneldebat om etisk og miljøøkonomisk ansvar for at bevare biodiversitet – nationalt og globalt.
Tid og sted: Fredag d. 25. maj 2018, Naturmødet, Hirtshals
Deltagere: 100 borgere og politikere

Symposium: Bestøvere – beskyttelse og benyttelse

Tema: Første danske symposie med fokus på vilde bier, honningbier og andre bestøvere.
Tid og sted: 7. dec. 2017, Axelborg i København
Deltagere: 120 (kommuner, styrelser, NGO’er, forskere, studerende, rådgivere fra landbrug og naturbeskyttelse og biavlere)
Materialer: Link til præsentationer