Eksperter

Bidrag til kommende rapporter

Som forsker har du mulighed for at bidrage til IPBES’ arbejde som forfatter eller reviewer af kommende rapporter. På verdensplan deltager mere end 1000 forskere og eksperter fra forskellige fagdiscipliner i dette arbejde. Arbejdet giver derfor international erfaring og gode muligheder for at skabe et værdifuldt netværk.

Deltagelse sker i forlængelse af Calls fra IPBES’ internationale sekretariat:

  1. IPBES sekretariatet i Bonn offentliggør et call, som også annonceres på IPBES Danmarks hjemmeside: Calls
  2. Interesserede forskere kontakter IPBES Danmark
  3. IPBES i Danmark og Miljøministeriet udvælger i fællesskab de danske forskere, som Danmark ønsker at nominere. Ud fra medlemslandenes nominerede forskere, sammensætter IPBES Multidisciplinary Expert Panel den endelige forfattergruppe og udpeger hovedforfattere.

Aktiviteter med danske eksperter

Symposium: Land sharing – Hvordan fremmer vi biodiversitet i et multifunktionelt produktionslandskab

Tema: Symposiet har fokus på biodiversitet i et multifunktionelt landskab herunder landbrug og skovbrug.
Tid og sted: August – september 2022, Aarhus Universitet
Mere information følger… 

IPBES 9. plenarmøde

Tid og sted: 3.-9. juli 2022, Bonn i Tyskland
Foreløbig dagsorden: ipbes_9_1_provisional_agenda_reissued_en

Workshop: 2. udkast af den kommende IPBES rapport om værdisætning af ydelser fra naturen i høring

Tema: Værdier og metoder til værdisætning af tjenester fra økosystemerne med Mette Termansen (IFRO)
Tid og sted: 4. marts 2021, online
Deltagere: Mette Termansen (IFRO) en hovedforfatter på den kommende IPBES rapport
Læs mere: 2. udkast af den kommende IPBES rapport om værdisætning af ydelser fra naturen i høring. Deltag i online workshop 4. marts – IPBES I DANMARK

Symposium: Biodiversitet og økonomi

Tema: Biodiversitet og den private sektor, økonomi i udmøntning af biodiversitetsstrategier og værdisætning af biodiversitet – metoder og resultater.
Tid og sted: 21. august 2020, Syddansk Universitet i Odense
Deltagere: Anne Lund (Vejle kommune), Eva Roth (SDU), Heidi Buur Holbeck (SEGES), Henrik Dam (SDU), Jesper Schou (IFRO), Kristian Eriknauer (Arla Foods), Lars Dinesen (IPBES), Martin Quaas (Halle-Jena-Leipzig), Matt Jones (UNEP-WCMC), Mats Ivarsson (COWI), Ole Buhl (ATP), Peter Simonsen (Nationalpark Vadehavet), Thorkil Casse (RUC)
Præsentationer og program: Symposium om biodiversitet og økonomi præsentationer – IPBES I DANMARK

Symposium: Biodiversitet og klima

Tema: Om skoven, det åbne land og havene. Fokus på udfordringer og handlemuligheder til gavn for biodiversitet og klima.
Tid og sted: 25. oktober 2019, Københavns Universitet
Deltagere: Anders Busse Nielsen (Naturstyrelsen), Bo Jellesmark Thorsen (IFRO), Bo Øksnebjerg (WWF), Berit Hasler (AU), Carsten Rahbek (CMEC), Hans Joosten (Greifswald University), Jens Petersen (DTU Aqua), Jon Svendsen (DTU Aqua), Jørgen Olesen (AU), Katherine Richardson (Globe), Maria Gjerding (DN), Mary Wisz (WMU), Hans Bruun (BIO)
Præsentationer og program: Symposium om klima og biodiversitet præsentationer – IPBES I DANMARK

Symposium: Naturgenopretning i et globalt-lokalt perspektiv

Tema: Genopretning af biodiversitet og økosystemydelser i et forarmet landskab. Symposiet vil inddrage internationale resultater fra IPBES-rapporterne og diskuteret de danske erfaringer. 
Tid og sted:
 14. juni 2019, Aarhus Universitet
Deltagere: Anders Barfod (AU), Hans Joosten (Greifswald University), Henrik Wejdling (Birdlife Denmark), Inken Breum Larsen (Naturstyrelsen) Irene Wiborg (SEGES), Jacob Palsgaard Andersen (AVJ), Jakob Harrekilde (Naturstyrelsen), Jens-Christian Svenning (AU), Jesper Fredshavn (AU), Jesper Sølver Schou (IFRO), Lars Dinesen (IPBES), Lisbeth Ogstrup (DN), Rasmus Ejrnæs (AU), Signe Nepper Larsen (Naturstyrelsen)
Præsentationer og program: Symposium juni 2019 (PPT) Naturgenopretning i et globalt-lokalt perspektiv – IPBES I DANMARK

Naturmødet: Dansk biodiversitet i internationalt perspektiv

Tema: Paneldebat om etisk og miljøøkonomisk ansvar for at bevare biodiversitet – nationalt og globalt.
Tid og sted: 25. maj 2018, Naturmødet, Hirtshals
Deltagere: Ca. 100 borgere, Christian Poll (ALT), Carsten Bach (LA), Henrik Bertelsen (L&F), Bo Øksnebjerg (WWF Verdensnaturfonden) og Professor Carsten Rahbek (CMEC)

IPBES 6. plenarmøde

Tema: Faglig rådgivning og deltagelse i den danske delegation
Tid og sted: 17. – 24. marts 2018, Medellin, Colombia
Deltagere: Mette Gervin Damsgaard, IPBES’ kontaktperson i Miljø- og Fødevareministeriet, Professor Carsten Rahbek, Københavns Universitet, Lektor Eva Roth, Syddansk Universitet, Professor Neil Burgess, Københavns Universitet og Lars Dinesen, Specialrådgiver IPBES i Danmark
MaterialerIPBES-6 Plenary

Symposium: Bestøvere – beskyttelse og benyttelse

Tema: Første danske symposie med fokus på vilde bier, honningbier og andre bestøvere.
Tid og sted: Torsdag d. 7. dec. 2017, Axelborg i København
Deltagere: 120 (8 kommuner, 3 styrelser, 13 NGO’er, 44 forskere og studerende, 14 rådgivere fra landbrug og naturbeskyttelse, 23 biavlere)
Materialer: Download præsentationer (link)

IPBES 5. plenarmøde

Tema: Faglig rådgivning og deltagelse i den danske delegation
Tid og sted: 6. – 11. marts 2017, Bonn, Tyskland
Deltagere: Mette Gervin Damsgaard, IPBES’ kontaktperson i Miljø- og Fødevareministeriet, Lektor Eva Roth, Syddansk Universitet, Professor Neil Burgess, Københavns Universitet og Thor Hjarsen, Specialrådgiver IPBES i Danmark
MaterialerIPBES-5 Plenary