Blog Post

Folkemødet 2024: Hvordan skaber vi plads til biodiversitet i fremtidens landbrug?

Folkemødet 2024: Hvordan skaber vi plads til biodiversitet i fremtidens landbrug?

IPBES i Danmark var arrangør af en paneldebat om plads til biodiversitet i fremtidens landbrug set fra både et politisk, landbrugsmæssigt, kommunalt og forskningsmæssigt perspektiv på Folkemødet på Bornholm. Herunder bringer vi et par klip fra debatten.

Internationalt har debatten om at sikre mere plads til natur og biodiversitet præget den politiske debat de sidste år – senest med EU’s naturgenopretningsforordning, der netop er stemt igennem af EU-medlemslandene med et snævert flertal. Loven forpligter medlemslandene til at planlægge naturgenopretningstiltag på deres land- og havarealer inden 2030 og bidrage til at 20% af den ødelagte natur genoprettes i EU.

Da Folkemødet blev afviklet i Allinge på Bornholm den 13.-15. juni, var de ”grønne” temaer også at finde på programmet hos mange forskellige aktører og arrangører.

Landarealer og landbrug i fokus

IPBES i Danmark bidrog til debatten med et arrangement om fremtidens landbrug på Røgeriets Debatscene med deltagelse af finans- og naturordfører Ole Birk Olesen (LA), lektor og medlem af IPBES i Danmarks styregruppe, Anders Barfod (Aarhus Universitet), bestyrelsesmedlem i Landbrug & Fødevarer, Ulrik Bremholm, repræsentant for KL og borgmester i Allerød Kommune, Karsten Längerich (V) og professor og leder af IPBES i Danmarks styregruppe, Carsten Rahbek (Københavns Universitet). 

Anders Barfod stod for debattens måske mest opsigtsvækkende udmelding, da han med henvisning til, at Danmark står over for en kompliceret opgave med at balancere de mange forskelligartede hensyn til arealanvendelse, foreslog at samle ansvaret for arealplanlægning på nationalt niveau – fx gennem et ministerium.

Se uddrag fra debatten i videoen herunder.


Som afslutning på debatten fik samtlige paneldeltagere som tak overrakt et sæt af IPBES i Danmarks undervisningshæfter om biodiversitetskrisen, der netop er udgivet i en revideret udgave på en bevilling fra Aage V. Jensen Naturfond med fokus på krisens årsager, konsekvenser og handlemuligheder.

Læs mere og download hæfter gratis her

Related Posts