Rapporter og viden

IPBES udgiver løbende rapporter om biodiversitet, økosystemer og økosystemtjenester. Rapporterne er forskningsbaserede konsensusrapporter. Det betyder, at hver rapport er lavet på baggrund af flere end 1000 forskeres arbejde, og at rapporterne skal godkendes af alle IPBES’ medlemslande inden de kan offentliggøres. Formålet med udgivelserne er at skabe et bedre beslutningsgrundlag for beslutningstagere verden over.

Rapporter fra IPBES 

Ud over IPBES’ udgivelser er der udarbejdet en række globale, regionale og nationale vurderinger af biodiversitet og økosystemtjenester. Find et udvalg af disse udgivelser i IPBES’ internationale database over økosystemrapporter og -vurderinger.

Udvalgte udgivelser om biodiversitet og økosystemydelser