Herunder findes links til udvalgte rapporter, vurderinger og artikler om biodiversitet, økosystemer og økosystemtjenester – globalt, regionalt og nationalt.

Globale vurderinger

BIODIVERSITY SCENARIOS: PROJECTIONS OF 21st CENTURY CHANGE IN BIODIVERSITY AND ASSOCIATED ECOSYSTEM SERVICES – A Technical Report for the Global Biodiversity Outlook 3, Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2010

ECOSYSTEMS AND HUMAN WELL-BEING Synthesis. Millennium Ecosystem Assessment Board, 2005

The Global Risks Report 12th Edition World Economic Forum, 2017

International Millenium Ecosystem AssessmentFNs status rapport for jordens biodiversitet. Rapporten er lavet på baggrund af mere end 1.360 eksperters og forskeres arbejde.

Europæiske vurderinger

Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services Urban ecosystems. 4th Report, European Union, 2016

Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016 An indicator-based report, European Environment Agency, 2017

Ecosystem Services and Biodiversity IN-DEPTH REPORT. Science for Environmental Policy, University of the West of England, 2015

UK National Ecosystem Assessmen. Synthesis of Key Findings, United Nations Environment Program (UNEP), 2014

Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES):

Danske/nordiske vurderinger

Ecosystem Services: In the Coastal Zone of the Nordic Countries Nordic Council of Ministers, 2016

STATUS FOR KORTLÆGNING AF ØKOSYSTEMER, ØKOSYSTEMTJENESTER OG DERES VÆRDIER I DANMARK Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, 2015

UDVIKLING OG AFPRØVNING AF METODE TIL MODELLERING AF ØKOSYSTEMTJENESTER OG BIODIVERSITETSINDIKATORER – med henblik på kortlægning af synergier og konflikter ved arealtiltag, Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, 2017

Find flere udgivelser

Online katalog over rappoter om biodiversitet og økosystemydelser

IPBES’ database over relevante rapporter