Blog Post

Nye undervisningshæfter om biodiversitetskrisen udgivet

Nye undervisningshæfter om biodiversitetskrisen udgivet

Med nye undervisningsmaterialer kommer biodiversitetskrisen på dagsordenen i landets gymnasieskoler og giver både lærere og elever et overblik over den allernyeste viden med særligt fokus på handlemuligheder og krisens konsekvenser.

Download de nye undervisingshæfter gratis på IPBES i Danmarks undervisningsside her

Natur og biodiversitet nævnes stadig oftere i samfundsdebatten, når snakken falder på emnet miljø. Det er således ikke længere klimakrisen, der løber med al opmærksomheden. Og med god grund. Natur og biodiversitet udgør nemlig grundlaget for vores eksistens – fra den ilt, vi skal bruge for at kunne trække vejret eller de fødevarer, som vi lever af.  Samtidig udgør naturens mangfoldighed en kilde til uddannelse, inspiration og mentalt velvære og ifølge de vedtagne politiske aftaler på alle niveauer, har vi også et moralsk ansvar for ikke at udrydde alle de øvrige arter, vi deler Jorden med.

Tre nye undervisningshæfter om biodiversitetskrisen fra IPBES i Danmark giver et fagligt og unikt overblik over krisens omfang kommunikeret i et let forståeligt sprog. Målgruppen er navnlig lærere og elever i gymnasieskolerne, men materialet kan anvendes af alle, der ønsker en større forståelse for den store udfordring, vi står i netop nu med tab af mangfoldighed af liv på alle niveauer.  

Materialet har fokus på biodiversitetskrisens karakter og udvikling samt på konsekvenserne og – ikke mindst – vores handlemuligheder. Det består af tre undervisningshæfter, en lærervejledning og fire videoer udarbejdet på en bevilling fra Aage V. Jensen Naturfond.

Om undervisingshæfterne

De nye undervisingsmaterialer omfatter hæfterne:

  1. Biodiversitetskrisen: Hvor alvorlig er den? Hvad skaber krisen? Hvordan standser vi den?
  2. Biodiversitetskrisen: Om bæredygtig økonomi og udvikling: Planetære grænser, økologisk fodaftryk, FN’s verdensmål, grønt BNP og økologisk økonomi.
  3.  Biodiversitetskrisen: Biodiversitets- og klimakrisen – to kriser der hænger sammen.

Hæfterne kan anvendes i biologiundervisningen, men også i samfundsfag og naturgeografi samt på andre uddannelsesinstitutioner og i andre fag, der berører en af tidens helt store udfordringer. De tilhørende videoer informerer om biodiversitetskrisen og om overvågning af biodiversitet, mens den sidste video fungerer som en kort introduktionsvideo til de tre undervisningshæfter.

Se introduktionsvideoen her:


De tidlige udgaver af hæfterne er hentet flere end tusinde gange af flere end hundrede gymnasier. Men mange andre har også hentet hæfterne, herunder en række kommuner, skoler og foreninger samt virksomheder og privatpersoner.  

Her er uddrag af en anmeldelse af de første hæfter:

Seriens tredje og sidste hæfte prøver så at koble biodiversitetskrisen og klimakrisen, Dette hæfte er måske det mest direkte anvendelige med biobrillerne på. Igen gør de gode figurer hæftet anvendeligt i biologiundervisningen på flere niveauer og i flere sammenhænge… Hæftet afsluttes med at indtænke løsninger som kombinerer de to kriser. Og så lægges der pædagogisk op til handlemuligheder, som kan diskuteres i undervisningen. Elevopgaver hjælper godt på vej til at få de væsentlige diskussioner på banen.

Svend Erik Nielsen, Frederiksborg Gymnasium

Nu har jeg brugt det “blå” og det “grønne” kompendium i min undervisning til biologi C i tre klasser. Jeg har været meget glad for at bruge det og har i et stykke tid ledt efter inspiration til, hvordan jeg kunne inkorporere biodiversitet mere i mit økologiforløb, så dette var rigtig godt. Jeg har brugt det både som lektielæsning og klasseundervisning men eleverne har også lave et miniprojekt hvor de i grupper fik udvalgte kapitler som de skulle lave en poster over og så fremlægge til en postersession for hinanden. Dette fungerede virkelig godt og materialet var rigtigt godt til at give dem et overblik de selv kunne videreformidle. 

Louise Munch, Borupgaard Gymnasium

Nye hæfter – revideret og opdateret

Alle hæfterne har gennemgået en omfattende revidering og opdatering – både med hensyn til tekster, figurer, grafik og layout. Omdrejningspunktet er fortsat den information, der kommer fra de globale IPBES-rapporter og fortsat koblet til national viden og information. 

Nye rapporter fra IPBES er kommet til siden første version, og der er sat nye globale målsætninger for at reducere tab af biodiversitet og forringelse af de økosystemtjenester fra naturen, der er grundlaget for menneskets eksistens. Samtidig er der nye strømninger og dokumenter fra EU, og herhjemme i Danmark er bl.a. Biodiversitetsrådet udkommet med flere nye rapporter om dansk biodiversitet.

Et par eksempler på indholdet i de nye undervisningshæfter:

Tab af genetisk variation

En overskrift har hidtil været, at op mod en million arter verden over er truet af udryddelse. I det nye hæfte er der medtaget information om det tab af bestande af arter og genetisk mangfoldighed, der forsvinder under radaren hos de fleste. Bestandene af de mere almindelige arter er reduceret med to-tredjedel for nogle grupper og formentlig er 10% af den genetiske variation gået tabt allerede.

Planetære grænser

Katherine Richardson, der har været med til at kvalitetssikre de tre hæfter, er også forfatter på et studie, der har opdateret de såkaldte planetære grænser. Denne nye viden er naturligvis også opdateret i hæfterne sammen med en gennemgang af de 18 økosystemtjenester, forskerne i IPBES opererer med. Seks af de ni processer, der udgør de planetære grænser, er overskredet og de fleste endnu mere end de var sidste gang, de blev evalueret. En af de grænser, der er overskredet, er netop tilstanden af biodiversiteten og vores naturgrundlag, der betyder øget risiko for f.eks. vores fødevareproduktion og kraftig forringelse af hovedparten af de 18 økosystemtjenester.   

Værdier af biodiversitet

IPBES-forskerne taler om forskellige værdier af biodiversitet, hvilket en af de seneste rapporter netop omhandler. Her kategoriserer man menneskets verdenssyn i fire kategorier, afhængigt af om vi sætter mennesket i centrum eller naturen i centrum – en vigtig diskussion ift. forståelsen af natur og ikke mindst den måde vi behandler naturen på.

Læs mere om værdierne af biodiversitet her

Tipping points

I hæftet om klima og biodiversitet er der i hæftet øget fokus på de såkaldte tipping points og de hændelser, der ikke kan tilbagerulles. F.eks. ændringer i de havstrømme, der bringer varmt vand til Nordeuropa inklusiv Danmark og skaber betingelser for den natur og vores eget eksistensgrundlag, vi ser i dag.

Biodiversitet og private virksomheder

Biodiversitet og private virksomheder er et område, der har fået en masse opmærksomhed siden den første version af hæfterne, herunder til biodiversitetstopmødet i Montreal i december 2022. Uden den finansielle sektor og det private erhvervslivs medvirken kan biodiversitetskrisen ikke løses. Den private sektors afgørende rolle er blevet mere og mere klar, og derfor er dette aspekt også med i hæfterne.

Kvalitetssikret af førende forskere

Hæfterne er udarbejdet og revideret i regi af det danske universitetssamarbejde i IPBES og udarbejdet af Lars Dinesen, koordinator hos IPBES i Danmark i samarbejde med seniorkonsulent og tidligere forperson for gymnasielærerforeningen, Søren Mark Jensen.

Indholdet af hvert hæfte er kvalitetssikret af førende danske forskere, herunder professor Katherine Richardson (Københavns Universitet), professor Niels Strange (Københavns Universitet), professor Henrik Vejre (Københavns Universitet), lektor Anders Barfod (Aarhus Universitet), professor Sebastian Mernild (Syddansk Universitet), lektor Sara Egemose (Syddansk Universitet), lektor Martin Lindegren (DTU Aqua) og professor Torsten Nygaard Kristensen (Aalborg Universitet).

De nye undervisningshæfter kan downloades gratis fra IPBES i Danmarks undervisningsside

Related Posts