Blog Post

Værdien af biodiversitet: Det endelige program for symposiet den 16. juni er offentliggjort

Værdien af biodiversitet: Det endelige program for symposiet den 16. juni er offentliggjort

Hvis vi skal rette op på den globale biodiversitetskrise, kræver det en gennemgribende forandring på tværs af sektorer, hvor værdien af natur og biodiversitet opgøres og inddrages i de politiske beslutningsprocesser. Værdien af biodiversitet er derfor omdrejningspunktet for vores næste symposium d. 16. juni 2023 med førende forskere fra både ind- og udland på programmet.

Sidste frist for tilmelding er fredag den 9. juni. Tilmeld dig her.

Danmark er sammen med hovedparten af verdens lande milevidt fra at indfri de vedtagne mål for vores natur og biodiversitet. En væsentlig årsag er, at der mangler både sprog, metoder og udregningsmodeller for naturens og biodiversitetens mange værdier, der ikke alene kan opgøres i kroner og øre eller euro for den sags skyld.

På denne baggrund udgav FN’s panel for biodiversitet og økosystemtjenester (IPBES) sidste år den globale Values-rapport, der fremlægger metoder og modeller for opgørelsen af naturens og biodiversitetens økonomiske, sociale og miljømæssige værdier, samt anbefalinger til at implementere disse i politiske beslutningsprocesser.

Resultaterne bliver samtidig koblet på forståelsen for at gennemføre de nødvendige gennemgribende forandringer, der skal til for at vende biodiversitetskrisen, og lægger dermed op til næste års globale rapport fra IPBES om netop gennemgribende forandring (”Transformative Change”).

Symposium med førende forskere og eksperter

Det kommende symposium ”Værdien af biodiversitet – fundamentale forandringer i vores forhold til naturen” afholdes som en national kulmination på flere års globalt arbejde på at nytænke vores forholde til naturen. Dette ved at kæde den sammen med værdier og værdisætning for at gøre tab og gevinster af værdier synlige og mere målbare og samtidig bidrage til at drive den nødvendige gennemgribende forandring på tværs af samfundets sektorer.

Symposiet består af en international og national del, hvor udvalgte forfattere til den globale IPBES-rapport vil præsentere rapportens resultater og navnlig have for øje, hvordan resultaterne kan omsættes nationalt. Der vil efterfølgende være en paneldebat, hvor der stilles spørgsmål til rapportens resultater. I symposiets anden session vil danske og europæiske topforskere give deres bud på den nyeste forskning og viden inden for temaer vedrørende grønt BNP, vækst uden økonomisk vækst og behovet for fundamentale forandringer i vores forhold til naturen.

Blandt symposiets oplægsholdere har vi bl.a. fornøjelsen af hovedforfatter professor Unai Pascual fra Basque Center for Climate Change, der vil præsentere Values-rapportens resultater. Derudover deltager professor og medforfatter til Values-rapporten, Mette Termansen (IFRO, Københavns Universitet), professor og tidligere rådsmedlem i Klimarådet, Jette Bredahl Jacobsen (IFRO, Københavns Universitet), professor og forperson i Biodiversitetsrådet, Signe Normand (Aarhus Universitet), Professor Arild Vatn (Norwegian University of Science and Technology) samt Det Europæiske Miljøagentur (EEA).

Tilmeld dig symposiet her

Deltagerprisen er 123 kr. inkl. moms og fuld forplejning.

Tid og sted

Fredag den 16. juni 2023
9.00-16.30
Københavns Universitet, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg, Auditorium A2-81.01
Symposiet arrangeres af IPBES i Danmark på en bevilling fra 15. Juni Fonden

Related Posts