Blog Post

Naturmødet: Generationsforskelle, arealanvendelse og værdisætning i centrum på havnen i Hirtshals

Naturmødet: Generationsforskelle, arealanvendelse og værdisætning i centrum på havnen i Hirtshals

Naturmødet 2023 løb af stablen med deltagelse af IPBES i Danmark, der over tre dage gav gæster og besøgende et indblik i IPBES’ aktiviteter og fokusområder fra standen i Hirtshals. Tre emner var især omdrejningspunkt for standens samtaler, herunder værdisætning af biodiversitet, der er temaet for næste symposium, der afholdes i København den 16. juni 2023.

Hirtshals dannede igen i år rammen for naturens folkemøde i løbet af tre solbeskinnede dage den 11.-13. maj, hvor op imod 35.000 gæster lagde vejen forbi, og dermed satte besøgsrekord. Statsminister Mette Frederiksen holdt dette års åbningstale under det 3-årige tema ”Bro eller barriere?” som startskud til tre dage med debatter og foredrag med deltagelse af politikere, forskere, foreninger, virksomheder og helt almindelige gæster i alle aldre.

Stor interesse for IPBES arbejde og aktiviteter

IPBES i Danmark var igen i år repræsenteret, hvor kontorets koordinator Lars Dinesen sammen med Michella Molin tog imod besøgende. Her blev der bl.a. diskuteret IPBES’ arbejde med globale konsensusrapporter, der har vist sig at have vidtrækkende betydning som vidensgrundlag for politiske beslutningsprocesser.

Læs mere om de globale konsensusrapporter fra IPBES her

På standen var der mulighed for at få mere at vide om, hvordan det internationale arbejde føder ind i en dansk kontekst, bl.a. i forbindelse med symposier og udarbejdelsen af de nationale ekspertudtalelser med handlemuligheder til genopretning af marin biodiversitet og biodiversitet og økosystemer på land.

Læs mere om de danske IPBES-udgivelser her

Gæster i standen hos IPBES i Danmark under Naturmødet 2023
Koordinator i IPBES i Danmark, Lars Dinesen, fortæller om biodiversitetskrisens årsager.

Endelig viste mange gæster interesse for IPBES i Danmarks undervisningsmaterialer målrettet gymnasieskolerne, der blev lanceret i 2022, med det formål at klæde den unge generation på til bedre at kunne forholde sig til en af tidens største udfordringer – nemlig biodiversitetskrisen.

Læs mere om IPBES i Danmarks undervisningsmaterialer her

Interessen for de fysiske eksemplarer af ekspertudtalelserne og undervisningsmaterialer på standen var stor, og flere materialer endte som ”udsolgte”. Dog kan samtlige publikationer og materialer findes og downloades frit på hjemmesiden. 

Generationskløft i gennemgribende forandring

Hvor meget og i hvilken form bør landbruget fylde? Og hvordan gentænker vi værdier af biodiversitet og den økonomiske vækst? I samtalerne blev forskellene mellem generationerne fremhævet, når det drejede sig om at efterleve behovet for en gennemgribende omstilling, som IPBES-rapporterne angiver som nødvendig. Det gjaldt ikke mindst, når det kom til villigheden til at ændre kostvaner, afsætte areal til vild natur eller skabe økonomisk forandring.

Flere besøgende berettede, hvordan de nu afsætter alt fra hjørner i haven til mange hektarer til vild natur på deres landejendomme, eller hvordan først og fremmest de yngre ændrer deres kost, så der bliver mere plads til natur og biodiversitet.

Graf over faktorer, der påvirker biodiversiteten negativt.
Klimaforandringer er sammen med landbrug blandt de mest afgørende årsager til tabet af den globale biodiversitet. Graf modificeret fra “IPBES Assessment on land Degredation and Restoration”, 2018.

Kampen om pladsen

Netop debatten om plads og arealanvendelse var et centralt emne, som er blevet særligt aktuelt efter det globale topmøde om biodiversitet i Montreal i december 2022. EU har som en central del af deres 2030-mål, at 30% af Europa skal være beskyttet natur, herunder 10% strengt beskyttet.

Biodiversitetsrådet har fastlagt, at Danmark er et af de EU-lande med mindst reelt beskyttet natur, og med de nuværende politiske tiltag er det tvivlsomt, om Danmark når at leve op til disse internationale forpligtelser inden for den afsatte tidsramme. For nylig har regeringen desuden gjort bestræbelser på at lempe forordningen om naturgenopretning – en omstændighed, der har givet anledning til kritik og heftig debat – også under Naturmødet.

Netop arealanvendelsen har IPBES i Danmark beskæftiget sig med under det seneste symposium om biodiversitetens plads i det danske produktionslandskab, Land sparing & land sharing, der blev afholdt på Moesgaard Museum i efteråret 2022 med deltagelse af bl.a. borgere, forskere, kommuner og interesseorganisationer.

Hvordan værdisætter vi biodiversiteten? Nyt symposium den 16. juni 

Diskussionerne om værdier af biodiversitet i Hirtshals linker direkte op til det næste symposium i regi af IPBES i Danmark om værdier, der bygger på den globale IPBES-rapport om netop dette emne. Her vil ikke mindre end fire forfattere til den globale rapport, med rapportens hovedforfatter Professor Unai Pascaul i spidsen, være i København og præsentere rapportens resultater og fortælle, hvordan resultaterne spiller ind i en national dagsorden.

Symposiet holdes på Thorvaldsensvej 40 på Frederiksberg og fra dansk side har professor Mette Termansen fra Københavns Universitet deltaget i udarbejdelsen af den globale rapport. På symposiet vil der blive bygget bro fra de internationale til de nationale oplæg og udover Mette Termansen vil professor Jette Bredahl fra Københavns Universitet, og Signe Normand fra Aarhus Universitet berette om arbejdet med et grønt bruttonationalprodukt og Biodiversitetsrådets arbejde.

Endelig forventer vi også at have det europæiske Miljøagentur på banen og præsentere deres nyeste viden om vækst uden økonomisk vækst og udforskningen af de nødvendige fundamentale ændringer i vores forhold til naturen. Det bliver en spændende dag, der også rummer paneldebat og workshop, der vil lede til en national ekspertudtalelse fra det danske IPBES-samarbejde om forståelsen af værdier af biodiversitet.

Læs mere om symposiet og tilmeld dig her

Related Posts