Blog Post

Værdierne af biodiversitet skal opgøres for at forstå behovet for gennemgribende forandring

Værdierne af biodiversitet skal opgøres for at forstå behovet for gennemgribende forandring

Danmark er sammen med hovedparten af verdens lande milevidt fra at indfri de vedtagne mål for vores natur og biodiversitet. Hvis vi skal rette op på både den danske og globale biodiversitetskrise, kræver det en gennemgribende forandring på tværs af sektorer. Det er det korte budskab fra IPBES. Vi skal opgøre værdierne af vores natur og inddrage dem i politiske beslutninger på en anderledes måde end i dag. Det er omdrejningspunktet for et nyt symposium, der afholdes af IPBES i Danmark med udgangspunkt i IPBES-rapporten om værdier. Du kan samtidig  læse mere om handlemuligheder til at løse biodiversitetskrisen på en ny hjemmeside udarbejdet af IPBES i Danmark.

Naturen i Danmark har det historisk skidt. Det har flere rapporter de seneste år fastslået. I EU indtager vi bundplaceringen over lande hvad angår beskyttet natur, og kvaliteten af levesteder er også blandt den dårligste i EU-landene. Politisk har vi – på linje med resten af verden – forpligtet os til at standse tilbagegangen, genoprette naturen og give vores bidrag til, at 30% af EU’s og verdens areal skal bestå af beskyttet natur i 2030.

Med de nuværende politiske tiltag er det dog mildest talt tvivlsomt, om Danmark når at leve op til sine forpligtelser inden for den afsatte tidsramme. En af de helt store udfordringer på globalt plan er ifølge IPBES-rapporten om værdisætning – den såkaldte Values Assessment – af hensynet til de værdier, naturen bidrager med, mangler i politiske vurderinger og tiltag.

Læs også: Ny rapport om biodiversitet – Danmark skal have værdien af natur ind i finansloven

I dag bliver kun et snævert udvalg af de mange værdier, naturen bidrager med, inddraget i politiske og økonomiske beslutningsprocesser. Det gælder blandt andet den materielle markedsværdi af biomasse, hvorimod værdien af andre uundværlige økosystemtjenester, ligesom rekreative, sociale og kulturelle værdier helt udelades af beregningerne. Samtidig er økonomisk vækst desværre ikke afkoblet fra forringelse af vores natur og økosystemer.

Nyt symposium om biodiversitet og værdisætning

Politiske prioriteringer er i høj grad baseret på økonomiske beregninger, og det er derfor nødvendigt at implementere værdien af natur og biodiversitet i samfundsøkonomiske vurderinger. For at belyse emnet afholdes et nyt symposium den 16. juni 2023 med udgangspunkt i netop værdier og værdisætning af naturen. Symposiet afholdes på en bevilling fra 15. Juni Fonden.

Blandt symposiets deltagere er IPBES-rapportens hovedforfatter professor Unai Pascual, Basque Center for Klimaændringer i Spanien og Center for Udvikling og Miljø, Berns Universitetet i Schweiz, samt Mette Termansen, der er professor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet og dansk medforfatter til rapporten.

Mere info om symposiet vil blive annonceret på IPBES i Danmarks hjemmeside og sociale medier.

Biodiversitetskrisen kan løses

Biodiversitetskrisen er kompleks og det kræver omfattende handlemuligheder at bevare og genoprette naturen. Det vil blandt andet kræve, at vi er villige til at omstille os og handle på den viden, der lige nu udformes internationalt. På trods af nødvendigheden af gennemgribende forandring på tværs af samtlige sektorer er et overordnet budskab fortsat, at biodiversitetskrisen er mulig at vende. Det er også budskabet på IPBES i Danmarks nye hjemmeside – et såkaldt webflow – som er skabt til at give danskerne et overblik over nogle af biodiversitetskrisens trusler og handlemuligheder.

På hjemmesiden får du blandt andet indblik i, hvordan mangel på naturlige levesteder, overudnyttelse af naturens ressourcer og klimaforandringer har påvirket den globale biodiversitet. Du kan også læse om, hvordan mere plads til vild natur og naturlige gradvise overgange mellem naturområder vil give en bedre sammenhæng i det danske landskab, herunder hvordan urørt skov understøtter levesteder for et mylder af arter.

Ny hjemmeside om biodiversitetskrisen
Ny hjemmeside giver overblik over biodiversitetskrisen. Design: Emil Villumsen.

Endelig tilbyder hjemmesiden et indblik i, hvorfor der er brug for, at finansministerier og andre institutioner begynder at indregne de mange forskellige værdier af natur og biodiversitet i samfundsøkonomiske analyser og i de enkelte sektorpolitikker.

Hjemmesiden og webflowet er designet af Emil Willumsen. IPBES i Danmark har udarbejdet ide og tekster, mens den faglige kvalitetssikring er foretaget af professor Carsten Rahbek (Københavns Universitet), chefkonsulent Dennis Lisbjerg (DTU Aqua) og lektor Sara Egemose (Syddansk Universitet).

Gå på opdagelse på den nye hjemmeside her: Biodiversitetskrisen kan løses

Related Posts