Blog Post

IPBES forfattere søges til ny rapport om biodiversitet og business

Rapporten forventes udgivet i 2025. IPBES har netop sendt invitation til potentielle forfattere. Hermed en opfordring til eksperter og videnspersoner fra danske institutioner og/eller virksomheder om at søge. Rapporten kommer til at rumme seks kapitler. Herunder kapitler om, hvordan private virksomheder er afhængige af og påvirker biodiversitet, metoder og indikatorer til at måle dette samt virksomhedernes og samfundets handlemuligheder i forhold til at biodiversitets positive aktiviteter og effekter.

Den private sektor og finansieringsinstitutioner vurderes generelt af IPBES at være af meget stor vigtighed for at kunne vende biodiversitetskrisen. Tidligere IPBES-rapporter har konkluderet, at økonomisk vækst pt. fortsat ikke er afkoblet biodiversitetskrisen dvs. har en negativ effekt. Den kommende rapport om biodiversitet og private virksomheder er en metoderapport og forventes at få stor effekt på, hvordan den private og finansielle sektor fremover skal bidrage til at håndtere biodiversitetskrisen. Med de seneste initiativer fra EU bliver det inddragelse af den private sektor i løsningen af biodiversitetskrisen fortsat mere bindende.

IPBES søger et bredt felt af eksperter. Her er information fra det originale opslag:

IPBES is seeking experts and practitioners with expertise in impacts and dependencies of business on biodiversity and nature’s contributions to people from all relevant business and financial sectors (formal and informal), including but not limited to forestry, agriculture and food systems, marine and freshwater fisheries and other uses of wild species, water resources, recreation and tourism, pharmaceuticals, energy, infrastructure and mining. Experts are sought from a diversity of backgrounds including academia, business and industry, Government, and civil society, and a diversity of disciplines including accounting, climatology, ecology, economics, finance, gender studies, hydrology, law, material design and engineering, public health, risk assessment, and trade.”

Den fulde engelske tekst findes på nedenstående link. Ansøgningsfrist er 1. november 2022 til upload af CV og besvarelse af informationer via IPBES ansøgningsskema. Læs mere her.

Ansøgningsfrist for regeringsindstilling fra det danske IPBES-kontor er 20. oktober. IPBES-kontoret skal have modtaget dit CV og gerne en ganske kort motivering, og foretager derefter en indstilling til Miljøministeriet. Det danske IPBES-kontor arbejder for at støtte så stor deltagelse fra danske institutioner og virksomheder i tilblivelsen af IPBES-rapporterne som muligt. Har du spørgsmål eller brug for støtte, er du til enhver tid velkommen til at rette henvendelse. Find kontaktinformationerne på medarbejderne på IPBES-kontoret her.

Related Posts