Blog Post

Nye videoer formidler naturovervågning til gymnasieelever

Nye videoer formidler naturovervågning til gymnasieelever

Nye videoer målrettet gymnasieskolen tager publikum med på en rejse rundt i Danmark og resten af verden for at sætte fokus på overvågning af naturen for at blive klogere på naturens, miljøets og biodiversitetens tilstand og udvikling. De nye videoer er en tilføjelse til det eksisterende undervisningsmateriale om biodiversitetskrisen, der siden udgivelsen har nydt stor popularitet.

Overvågning af naturen kan lyde kryptisk, men faktisk er det et vigtigt redskab til at sikre den nødvendige viden om naturen, biodiversiteten og økosystemerne. Biodiversitetskrisen er blevet voldsomt forværret gennem de seneste 30 år, og det er takket være overvågning, at vi har den viden.

Ved hjælp af data, som overvågningen genererer, er det nemlig muligt at følge udviklingen af f.eks. bestande af plante- og dyrearter over tid, ligesom det er muligt at dokumentere økosystemernes tilstand. Den viden er afgørende for at træffe faglige beslutninger om, hvilke indsatser, der er behov for, ligesom den er nødvendig for at kunne evaluere effekterne af eksisterende tiltag og vurdere, hvordan naturen – vores allesammen livsgrundlag – i det hele taget har det.

Overvågning til lands, til vands og i luften

Det nye undervisningsmateriale, målrettet gymnasieskolerne, består af to videoer udarbejdet af produktionsselskabet Naturen I Danmark i samarbejde med IPBES Danmark gennem en bevilling fra Aage V. Jensens Naturfond.

Den ene video fungerer som en kortere introduktionsvideo til emnet med fokus på international naturovervågning og nye naturovervågningsmetoder, mens den anden, og længere video, omhandler overvågningen af den danske natur. Her tager natur- og kulturvejleder Nicolai Lysdal Sejrup os med ud i den danske natur til lands, til vands og i luften for at blive klogere på, hvad der er med til at skabe biodiversitetskrisen, og hvorfor overvågning er så vigtig en del i løsningen af den.

Dronebillede af dansk kyst.
Brugen af droner er en nyere metode til naturovervågning.

I selskab med førende forskere, eksperter og andre fagfolk besøger Nicolai både skove, vandløb og kyster i den danske natur for at gøre  gymnasieelverne – og alle andre – klogere på naturens og biodiversitetens udfordringer, og for at høre eksperternes forklaring på, hvordan overvågning er en del af løsningen. Filmene involverer både klassiske tilgange som korttegning og manuelle optællinger til nye teknologiske metoder, der bl.a. omfatter satellitovervågning, droner og miljø-DNA.  

Tilføjelse til populært undervisningsmateriale om biodiversitetskrisen

Videoerne er den seneste tilføjelse til det eksisterende undervisningsmateriale om biodiversitetskrisen, der blev lanceret i begyndelsen af året, og som klæder landets gymnasieelever på til at beskæftige sig tværfagligt med emnet.

Det eksisterende materiale, der består af undervisningshæfter samt tilhørende introduktionsvideoer, har siden udgivelsen fået en varm modtagelse, hvor flere end 100 gymnasieskoler og andre skoler og institutioner har downloadet materialet, og flere tusinde elever forventes undervist i biodiversitetskrisen med afsæt i materialet.

De to nye undervisningsvideoer om naturovervågning kan findes her: 
Undervisingsmateriale om biodiversitetskrisen

Anvend videoerne i din undervisning, eller få glæde af dem til privat brug. Rigtig god fornøjelse!

For yderligere information er du velkommen til at kontakte os. Find os her.

Related Posts