IPBES i Danmark
Det danske koordinationskontor for IPBES er et samarbejde mellem Københavns, Aarhus og Syddansk Universitet samt Miljø- og Fødevareministeriet
Trend
Biodiversiteten i Europa er i fortsat tilbagegang. Lovgivning og indsatser har bidraget til at vende nogle af de negative trends, men overordnet set er fremgangen utilstrækkelig (Scenarier og modeller for biodiversitet og økosystemydelser, 2016)
Mission
Gennem forskning vil IPBES styrke det politiske vidensgrundlag, med det formål at bevare og sikre bæredygtig brug af biodiversitet, langsigtet menneskelig velvære og bæredygtig udvikling

Rapporter og viden

Om IPBES

Involver dig