IPBES er en international FN-associeret organisation, der har til formål at tilvejebringe vurderinger og anbefalinger til politikere og andre beslutningstagere om biodiversitet, økosystemer og økosystemtjenester.

I efteråret 2016 oprettedes et dansk sekretariat for IPBES – IPBES Danmark. Sekretariatet er blevet til i et samarbejde mellem Københavns, Århus og Syddansk Universiteter, samt Miljøstyrelsen.

Danmark tiltrådte IPBES i 2012 sammen med 124 andre lande. IPBES udarbejder en række vurderinger om økosystemerne og biodiversitetens tilstand, fulgt af anbefalinger til politikere og regeringerne om beskyttelse og bæredygtig forvaltning. Vurderinger og anbefalingerne tiltrædes af landenes regeringer på IPBES plenarmøderne, der finder sted hvert forår.

“The mission of IPBES is to strengthen the science-policy interface for biodiversity and ecosystem services for the conservation and sustainable use of biodiversity, long-term human well-being and sustainable development.”
– IPBES
Video fra EU Environment om økosystemer, biodiversitet og økosystemtjenester og hvordan det værdisættes