IPBES er en international FN-associeret organisation, der har til formål at tilvejebringe vurderinger og anbefalinger til politikere og andre beslutningstagere om biodiversitet, økosystemer og økosystemtjenester. Danmark tiltrådte IPBES i 2012 sammen med 124 andre lande.

Det danske sekretariat for IPBES – IPBES Danmark blev oprettet i efteråret 2016. Sekretariatet er blevet til i et samarbejde mellem Københavns, Århus og Syddansk Universiteter, samt Miljøstyrelsen.

IPBES udarbejder en række vurderinger om økosystemerne og biodiversitetens tilstand, fulgt af anbefalinger til politikere og regeringerne om beskyttelse og bæredygtig forvaltning. Vurderinger og anbefalingerne tiltrædes af landenes regeringer på IPBES plenarmøderne, der finder sted hvert forår.

“The mission of IPBES is to strengthen the science-policy interface for biodiversity and ecosystem services for the conservation and sustainable use of biodiversity, long-term human well-being and sustainable development”


 

Vi lever i en tid hvor jordens biodiversitet er truet og arter masseuddør. Op imod 50 % af det globale bruttonationalprodukt, forbrugt af mennesker, stammer direkte fra de naturlige økosystemer. For eksempel cirkulation af rent vand og luft, næringsstoffer, bestøvning af afgrøder og vilde planter, fisk og medicin-planter. Derfor er vores samfund afhængig af, at politikere og verdenssamfundet træffer bærdygtige og langsigtede beslutninger – både nationalt og globalt

Professor Carsten Rahbek, medlem af styrgruppen for IPBES i Danmark
Center for Makroøkologi, Evolution og Klima
Københavns Universitet

 


Video fra EU Environment om økosystemer, biodiversitet og økosystemtjenester og hvordan det værdisættes