IPBES er en international FN-associeret organisation, der har til formål at tilvejebringe fagligt funderede vurderinger og anbefalinger til politikere og andre beslutningstagere om biodiversitet, økosystemer og økosystemydelser.

Danmark tiltrådte IPBES i 2012 sammen med 124 andre lande. Det danske sekretariat for IPBES – IPBES Danmark blev oprettet i efteråret 2016. Sekretariatet er blevet til i et samarbejde mellem Københavns, Århus og Syddansk Universiteter, samt Miljø- og Fødevareministeriet.

I 2018 er tallet nu 129 officielt tiltrådte lande til IPBES, og der er udgivet i alt syv globale eller regionale vurderinger af IPBES relaterede emner enten tematiske vurderinger om bestøvere, forarming og genopretning af landskaber, metodiske vurderinger eller regionale biodiversitets- og økosystemvurderinger for Europa og central Asien, Afrika, Amerika og Asien og Oceanien.

IPBES udarbejder fortsat løbende vurderinger af økosystemerne og biodiversitetens status og udvikling samt medfølgende anbefalinger til politikere og regeringerne om vedr. forvaltning. De kommende vurderinger omhandler metoder til opgørelse af biodiversitet og økosystemværdier, bæredygtig udnyttelse af vilde dyrearter og invasive arter. Vurderinger og anbefalingerne tiltrædes af landenes regeringer på IPBES plenarmøderne, der finder sted hvert forår.


 

 

Vi lever i en tid hvor jordens biodiversitet er truet og arter masseuddør. Op imod 50 % af det globale bruttonationalprodukt, forbrugt af mennesker, stammer direkte fra de naturlige økosystemer. For eksempel cirkulation af rent vand og luft, næringsstoffer, bestøvning af afgrøder og vilde planter, fisk og medicin-planter. Derfor er vores samfund afhængig af, at politikere og verdenssamfundet træffer bærdygtige og langsigtede beslutninger – både nationalt og globalt

Professor Carsten Rahbek, medlem af styrgruppen for IPBES i Danmark
Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet

 

Video fra EU Environment om økosystemer, biodiversitet og økosystemtjenester og hvordan det værdisættes