Danmark tiltrådte IPBES i 2012.

IPBES Danmarks sekretariat er oprettet i efteråret 2016 i et samarbejde mellem Københavns, Århus og Syddansk Universiteter, samt Miljøstyrelsen. Alle er de repræsenteret i styregruppen for IPBES Danmark.


IPBES Danmarks sekretariat skal sikre et videnskabeligt grundlag for nationale og globale beslutninger om biodiversitet og naturens økosystemer ved:

  • at engagere forskere og eksperter i de internationale IPBES aktiviteter; assessments, reviews og andre aktiviteter internationalt og nationalt. Se mere her.
  • at sikre forskningsbaseret vidensgrundlag for interessenter ved dialog mellem forskere og centrale beslutningstagere gennem forskellige aktiviteter. Se mere her.

Se også IPBES Danmarks strategi 2017-2019 her

 

Det Hvide C. Foto: Marianne Graversen, Naturhistorisk Museum, Århus