IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) har til formål at vurdere tilstanden for Jordens biodiversitet, økosystemer og økosystemtjenester. IPBES minder i sin idé, opbygning og funktion meget om IPCC, FN’s klimapanel.

IPBES udgiver løbende videnskabeligt funderede vurderinger og redskaber, der kortlægger og vurderer tilstanden for biodiversitet, økosystemer og økosystemtjenester. Dette sker på baggrund af 125 regeringers direkte anmodninger og er fastlagt i et arbejdsprogram vedtaget på IPBES plenarmøder. Det planlagte vurderinger og redskaber kan ses i figuren herunder.

Et stort antal uafhængige forskere og eksperter involveres i IPBES vurderingerne. Deres arbejde er ikke-politisk og neutralt. Når vurderingerne er udkommet, er det op til landenes regeringer og andre beslutningstagere at følge op. Det unikke ved IPBES er, at arbejdet er videnskabeligt funderet og føder ind til de politiske processer både internationalt og nationalt.

Danmark var med i IPBES fra starten i 2012 og har i dag et nationalt IPBES-koordineringskontor oprettet i efteråret 2016 af de tre universiteter: København, Århus og Syddansk, i samarbejde med Miljøstyrelsen. Dette er hjemmesiden for IPBES i Danmark: Platformen for Biodiversitet, Natur og Økosystemtjenester.

IPBES vurderinger planlagt 2014-2018

Figuren viser de leverancer i form af vurderinger og webbaserede løsninger som IPBES leverer indenfor det indeværende arbejdsprogram fra 2014-2018.