IPBES står for The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services og er en international science-policy platform med ophæng i FN (UNEP, UNDP, FAO og UNESCO). Missionen for IPBES er at styrke forholdet mellem forskning og politikudvikling inden for biodiversitet og økosystemydelser. Formålet er at sikre naturbevarelse, bæredygtig brug af biodiversitet, langsigtet trivsel for mennesker og bæredygtig udvikling. 

IPBES 4 kernefunktioner består af:

  1. Kapacitetsopbygning: dvs forøge mulighederne for at IPBES assessments m.m. kommer i brug.
  2. Vurderinger: levere globale, regionale og tematiske videnskabeligt funderet vurderinger om tilstanden af biodiversitet, økosystemer og økosystemfunktioner
  3. Katalysere vidensopbygning: identificere den manglende viden for policymakers og sikre at den tilvejebringes.
  4. Støtte til beslutninger: identificere redskaber og metoder relevante for beslutningstagere og facilitere og sikre bruges af dem.

Danmark tiltrådte IPBES i 2012. Frem til juli 2018 har 130 nationer officielt tiltrådt IPBES. 

En af IPBES vigtigste funktioner er at udgive konsensusrapporter med fokus på status for biodiversitet og økosystemydelser, som føder ind til politiske processer både internationalt og nationalt. Rapporterne igangsættes på baggrund af direkte anmodninger fra medlemslandene og godkendes af alle tiltrådte regeringer på årlige plenarmøder. Når vurderingerne er udkommet, er det op til landenes regeringer og andre beslutningstagere, at sikre implementering.

Mere om IPBES-netværket

Nationale IPBES-kontorer: