Blog Post

Program for symposium om genopretning – IPBES tema

Så er programmet klar til temadag om naturgenopretning, som Det danske IPBES-kontor arrangerer med Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond. Det er på Aarhus Universitet fredag den 14. juni 2019. Arrangementet er finansieret af 15. Juni Fonden.

Se program (seneste opdatering 11. juni 2019) og tilmelding:  https://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/06/s.pdf

Temaet er genopretning af biodiversitet og økosystemydelser i et forarmet landskab og symposiet vil inddrage internationale resultater fra IPBES-rapporterne og diskuteret de danske erfaringer. Der vil være paneldebatter med deltagelse af forskere, Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond o.a..

Diskussionerne anvendes direkte i en ekspertworkshop efter sommer, der  giver anbefalinger til beslutningstagere. Vi glæder os til at se dig i Aarhus den 14. juni.

Related Posts