Blog Post

2. udkast af den kommende IPBES rapport om værdisætning af ydelser fra naturen i høring. Deltag i online workshop 4. marts

Nu er 2. udkast af den kommende IPBES rapport om værdier og metoder til værdisætning af tjenester fra økosystemerne netop blevet klar til kommentering. IPBES-rapporten føder ind i en helt central verserende debat også i Danmark om, hvornår og hvordan vi værdisætter de ydelser, vi får fra biodiversitet, natur og landskaber også kaldet økosystemydelser. 

Flere af disse tjenester er afgørende for liv på jorden, men mange bliver ikke værdisat fx rent vand eller frisk luft, og det kan være vanskeligt at gøre op – fx værdien af naturoplevelser og biologisk mangfoldighed. Den kommende IPBES-rapport har danske Mette Termansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet som en hovedforfatter.

Udkastet til rapporten har været mere end to år undervejs, og professor Mette Termansen har ledet udarbejdelsen af kapitel tre i rapporten om værdisætning.  Det danske IPBES-kontor inviterer til en teknisk online workshop om rapportudkastet den 4. marts kl. 13-17, hvor Mette Termansen vil introducere rapportudkastet og de enkelte kapitler, og der bliver mulighed for at diskutere resultaterne og komme med yderligere input.

Adgang til rapportudkastet kræver registrering og kan downloades her: https://bit.ly/3cSv5CS

”Udarbejdelsen af IPBES-rapporten har optaget en stor del af min arbejdstid de sidste par år, og jeg er glad for, at vi er kommet så langt”, siger professor Mette Termansen, ”det har været en meget spændende og også en vanskelig opgave, og jeg ser frem til at kunne diskutere resultaterne med danske eksperter, der kan give yderligere input i bestræbelserne på at få landet en kvalitetsrapport om de goder, vi får fra natur og økosystemerne derude”. 

”Der er stor forskel på, hvordan tjenester fra naturen og økosystemerne værdisættes i forskellige lande og på forskellige kontinenter, og det har været lidt af et kunststykke at binde de forskellige opfattelser sammen”, slutter Mette Termansen, der selv har en økonomisk baggrund.

Det endelige resultatet skal præsentes til IPBES’ plenarmøde, hvor regeringsrepræsentanter for IPBES 135 lande deltager. Herefter vil rapporten indgå i det globale arbejde, der foregår for at få vendt biodiversitetskrisen og forringelsen af en lang række økosystemtjenester.

Related Posts