Blog Post

Nyt europæisk partnerskab om biodiversitet

Horizon Europe 2021-27 afløser Horizon 2020. Forberedelserne er i fuld gang. Det overordnede formål er via forskning og innovation at frembringe ny viden og udvikle løsninger, der kan tackle de samfundsmæssige, miljømæssige og økonomiske udfordringer i Europa. Det er samtidig en forventning, at forskningsinvesteringen giver afkast i form af job, bedre økonomi og miljø.   

Seks store temaer i det nye program hvor det sidste cluster favner bredt fødevarer, bioøkonomi, naturresurser, landbrug og miljø. Det danske IPBES-kontor repræsenterer Innovationsfonden i udviklingen af programmet, der relaterer til biodiversitet. Det er et nyt partnerskab, der har været under opbygning i flere år, og som bygger på et solidt fagligt fundament og mange års europæisk samarbejde i det eksisterende forskningsprogram ”BiodivERsA”.

Danske forskningsinstitutioner har ved Danmarks indtrædelse vist stor vindermentalitet. Det første forskningsudbud om biodiversitet og klima gav ansøgninger af høj faglig kvalitet. Der var syv danske institutioner blandt 21 vindende konsortier.

Innovationsfondens Vicedirektør Annemarie Munk Riis betegnede det sådan: ”Det er et meget flot resultat at syv ud af de 21 projekter, der har fået støtte, har danske partnere. Projekterne samler partnere i form af både virksomheder og forskere fra hele Europa samt partnere fra både Sydafrika, USA og Chile. Det betyder, at man allerede inden projekternes egentlige opstart har skabt en sammenhængskraft på tværs af landegrænser”.  Læs nyheden fra Innovationsfondens her: https://bit.ly/37ljNnx

Det sidste forskningsudbud i det gamle program om genopretning af biodiversitet er søsat igen med dansk deltagelse. Ansøgningsfristen for præ-kvalifikation var december og deadline for fuld ansøgning er starten af maj. Læse mere her: https://www.biodiversa.org/1587.

Det nye partnerskab om biodiversitet kommer til at indeholde mindst seks biodiversitetsrelaterede forskningsudbud. De præcise temaer er endnu ikke kendt. Samtidig vil en række tilhørende aktiviteter sikre, at viden kommunikeres ud, koordination med eksisterende aktiviteter, og at der samarbejdes på tværs af institutioner. Partnerskabet vil bl.a. føde ind til EU’s biodiversitetsstrategi 2030, og både strategien og partnerskabet bygger i høj grad på de internationale IPBES rapporter. Det danske IPBES-kontor er dansk repræsentant i partnerskabets styregruppe.

Related Posts