Blog Post

Ny aftale om IPBES-kontoret 2020-2022

En ny aftale om IPBES-samarbejdet er netop underskrevet af danske universiteter og Miljø- og Fødevareministeriet. Aftalen betyder, at det danske IPBES-kontor er sikret finansiering fra universiteterne for en ny treårig periode frem til og med 2022. 

Aftalen er underskrevet af rektorer og en enkelt institutleder på Aarhus, København, Roskilde og Syddansk Universitet, DTU Aqua samt ministeriets departementschef. Globe Institut på Københavns Universitet lægger fortsat hus til IPBES-kontoret. Formand i IPBES koordinationsgruppe Professor Carsten Rahbek siger: ”Det glæder mig at se, at aftalen er underskrevet på højeste niveau af rektorer og departementschef, for det viser, at IPBES-samarbejdet er en prioritet og samarbejdet godt forankret i institutionerne. Jeg noterer mig også institutternes kommittent, der sikrer finansieringen af et fælles kontor i de kommende år.” 

Det danske IPBES-samarbejde startede i 2016 og har tre primære målsætninger: 1) at engagere forskere fra danske institutioner i IPBES internationale arbejde, 2) at kommunikere resultaterne fra IPBES til borgere og beslutningstagerne i Danmark samt 3) at bistå med at skaffe resurser til biodiversitetsforskning.

Blandt resultaterne har IPBES-kontoret skabt finansiering til danske forskningsinstitutioner via Innovationsfonden og i regi af et europæiske forskningssamarbejde om biodiversitet, hvor Danmark er repræsenteret af IPBES-kontoret. Samtidig er resultater fra IPBES-rapporter kommunikeret via afholdelse af offentlige arrangementer og indslag i medierne, og endelig er det lykkedes, at få forfattere fra de danske institutioner involveret i udarbejdelsen af tematiske rapporter fra IPBES. Carsten Rahbek siger: ”Vores arbejde med at starte IPBES samarbejdet internationalt og nationalt har båret frugt. EU kommisionens ambitiøse biodiversitetsplan bygger på IPBES videnskabelige grundlag, og i Danmark ser vi en udvikling i samme retning. Alt sammen noget der vil give en positiv effekt på naturen derude.

I det nye IPBES-samarbejde er kredsen udvidet, således at de tre universiteter, der etablerede kontoret har fået selskab af Roskilde Universitet og DTU Aqua. Der er derfor fem universitetsunderskrifter på den nye aftale foruden Miljø- og Fødevareministeriet.

Related Posts