Blog Post

Danske forskningsinstitutioner involveres i IPBES’s arbejde

Arbejdet med den nye rapport fra IPBES om invasive arter er i gang. Opstartsmødet finder sted i denne uge i Tsukuba, Japan, med deltagelse af tre forskere tilknyttet danske forskningsinstitutioner.

Seniorforsker Beate Strandberg og adjunkt Alejandro Ordonéz Gloria, begge Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, og seniorforsker Henn Ojaveer, DTU Aqua og Estonian Marine Institute er udvalgt som hovedforfattere til kapitler i den kommende rapport.

Udarbejdelsen af en IPBES konsensusrapport omfatter 24 trin i fire hovedfaser, herunder tre forfattermøder som Tsukuba, og involverer en lang række forskere fra de forskellige kontinenter og forskellige forskningsdiscipliner.

Formålet med den kommende rapport er, at vurdere omfanget af invasive arters påvirkning af biodiversitet og økosystemydelser, herunder også landbrug og sundhed, samt give både beslutningstagere og praktikere handlemuligheder til at kunne kontrollere og udrydde disse arter. Ud over en global vurdering vil arbejdet også ske på en mere detaljeret, geografisk skala for at øge den praktiske anvendelse af rapporten. Udarbejdelsen af IPBES konsensusrapport om invasive arter forventes at tage tre år og er færdig i 2021.

Invasive arter – eller på engelsk Invasive Alien Species – er dyr og planter, der er indført af os mennesket til nye områder, og som har en skadelig virkning på omgivelserne, der ikke er gearet til at modstå nye og dominerende gæster.

Sektionsleder Anders Barfod, Aarhus Universitet og medlem af IPBES’s danske styregruppe siger: ”Det er positivt at se en stigende involvering af den danske forskningsverden i tilblivelsen af IPBES’s internationale konsensusrapporter, også selvom jobbet som udgangspunkt er ulønnet.  Jeg ser allerede nu frem til en grundig forskningsbaseret udredning om invasive arter, som dels kan beskrive problemernes omfang, dels anvise handlemuligheder”.

Related Posts