Blog Post

Vil du bidrage til fremtidens IPBES-rapporter, der sætter scenen for bevarelse af biodiversitet?

IPEBS indkalder eksperter til udarbejdelsen af to nye rapporter

  • Temarapport om handlemuligheder til gennemgribende forandring, ”transformative change”
  • Temarapport om sammenhæng mellem biodiversitet, vand, fødevarer, sundhed og klima

Der er tale om såkaldte skoping-rapporter, der vil definere rammerne for det videre arbejde med IPBES’s konsensusrapporter. Rapporterne vil blive udarbejdet over en periode på henholdsvis tre og fire år.

Den ene rapport har fokus på årsagerne til tab af biodiversitet og på de handlemuligheder der kan skabe gennemgribende forandringer, der skal til for at stoppe nedgangen, bl.a. med fokus på at definere mulighederne for at leve op til målsætningen for biodiversitet i 2050:

By 2050, biodiversity is valued, conserved, restored and wisely used, maintaining ecosystem services, sustaining a healthy planet and delivering benefits essential for all people.”     (Convention on Biological Diversity, 196 Parties).

Yderligere information: https://www.ipbes.net/sites/default/files/call_for_nominations_transformative_change_assessment_en.pdf

Den anden rapport har fokus på sammenhængen mellem verdensmålene for fødevarer, vandforsyning, sundhed, biodiversitet på land og i havet samt klimaændringer. Analyser af positive og negative effekter og årsagssammenhænge skal belyse de handlemuligheder, der gør det muligt at leve op til verdensmålene i 2030.

Yderligere information: https://www.ipbes.net/sites/default/files/call_for_nominations_nexus_assessment_en.pdf

Som forsker og ekspert kan du ansøge om at blive koordinerende hovedforfatter for hele rapporten eller hovedforfatter eller medforfatter på et eller flere kapitler eller review redaktør. Hvis du ønsker at blive regeringsindstillet til dette arbejde, skal du kontakte det danske IPBES-kontor, og kontakt os også, hvis du er interesseret i at høre nærmere.

Deadline for at blive regeringsindstillet er 19. september 2019. Inden denne dato skal IPBES-kontoret have modtaget dit CV, en kort motivationsansøgning samt indikation af, hvilken del af rapporten du ønsker at bidrage til.

Nomineringsproces- og –kriterier. I Danmark er det IPBES i Danmark, der sammen med Miljø- og Fødevareministeriet nominerer regeringsindstillede forskere og eksperter til at indgå i arbejdet med IPBES’ konsensusrapporter. Regeringsgodkendte ansøgere skal udfylde et ansøgningsskema online og fremsende CV mv. til IPBES-sekretariatet i Bonn. Det er IPBES’ Tværfaglige Ekspertpanel (MEP), der i sidste ende udvælger forfatterne til rapporter og vurderinger blandt alle nominerede.

For at blive nomineret er det afgørende, at du har dokumenteret forskningsmæssig eller teknisk ekspertviden inden for emnet. Derudover skal du opfylde følgende kriterier (ikke-prioriteret rækkefølge):

  • Relevant og aktiv forskningsmæssig og/eller praktisk-teknisk erfaring
  • Erfaring med deltagelse i videnskabelige og tekniske udredninger og i udarbejdelse af beslutningsgrundlag, herunder forståelse for modtagere og interessenters behov
  • Erfaring med deltagelse i internationale og tværfaglige arbejds- og forskningsgrupper
  • Tilknytning til relevante danske institutioner, organisationer og/eller virksomheder
  • Mulighed for at finansiere eget tidsforbrug og deltagelse i møder
  • IPBES i Danmark forsøger så vidt muligt at balancere kønsfordeling og tværfaglighedDet danske

Det danske IPBES-kontor: Kontakt Lars Dinesen, 93 50 95 70 el. lars.dinesen@bio.ku.dk Website: www.ipbes.dk

Related Posts