Blog Post

Over 70 gymnasier har downloadet materialet om biodiversitetskrisen

Over 70 gymnasier har downloadet materialet om biodiversitetskrisen

Siden udgivelsen i begyndelsen af året er IPBES’ undervisningsmaterialer om biodiversitetskrisen blevet downloadet af flere end 70 gymnasieskoler over hele landet. Den store interesse er et lovende tegn på, at en af tidens største globale udfordringer er begyndt at fylde mere i samfundets bevidsthed – ikke mindst på ungdomsuddannelserne.

Biodiversitetskrisen, klima og grønt BNP er et nogle af de emner, som landets gymnasieelever kan se frem til at lære mere om, når flere end 70 af landets gymnasieskoler tager de nye undervisningsmaterialer i brug. Materialerne består af tre undervisningshæfter om biodiversitetskrisen med hver sit tema:

  • Biodiversitetskrisen – HVOR alvorlig er den? HVAD skaber krisen? HVORDAN standser vi den?
  • Planetære grænser, grønt BNP og økologisk økonomi
  • Biodiversitets- og klimakrisen – to kriser, der hænger sammen  

    Få mere at vide om materialerne og download dem her.

Større opmærksomhed på vigtigt emne

Alene hæfte 1, der introducerer biodiversitetskrisen, er downloadet af 70 gymnasier, og det er forventningen, at omkring 3000 elever vil modtage undervisning i emnet. Dertil kommer en række andre skoler, der potentielt involverer op mod 1000 elever. De to øvrige hæfter om klimakrisen og grøn økonomi er downloadet af flere end henholdsvis 50 og 60 gymnasieskoler.

Derudover er undervisningsmaterialet yderligere blevet downloadet af flere kommuner, foreninger og organisationer, heriblandt Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Zoologisk Have, WWF og Tænketanken Hav.

Undervisningsmaterialerne er blevet downloadet af gymnasieskoler over hele landet.

”Interessen for undervisningsmaterialet er gået over al forventning, og det er positivt at se, hvordan biodiversitetskrisen som et højaktuelt emne både i og uden for Danmark tilsyneladende begynder at fylde mere på dagsordenen”, siger Lars Dinesen, leder af det danske IPBES-kontor og medforfatter til undervisningsmaterialet, og fortsætter:

”På baggrund af de mange downloads er vi glade for udsigten til, at den unge generation får en større indsigt i biodiversitetskrisen som emne, og dermed bliver klædt på til at kunne forholde sig til den og diskutere problemstillinger og handlingsmuligheder på et fagligt grundlag”.

Undervisningsmaterialet er udviklet af Lars Dinesen fra IPBES i Danmark og seniorkonsulent Søren Mark Jensen gennem en bevilling fra Aage V. Jensens Naturfond. Professor Katherine Richardson fra Københavns Universitet og lektor Anders Barfod fra Aarhus Universitet har været med til at kvalitetssikre materialet, og endelig har en kontaktgruppe bestående af lærerforeningerne og fagkonsulenter i biologi- og samfundsfag bistået i udviklingen af materialet.  


Om IPBES i Danmark

IPBES i Danmark blev oprettet i 2016 som en del af det internationale IPBES-netværk, der står for “The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services”, som består af 137 nationer. Formålet med IPBES er at styrke sammenhængen mellem forskning og politik i relation til biodiversitet og økosystemydelser. Læs mere om IPBES i Danmark og vores aktiviteter her.

Related Posts