Blog Post

IPBES i Danmark spiller aktiv rolle på Naturmødet 2022

IPBES i Danmark spiller aktiv rolle på Naturmødet 2022

Den 19.-21. maj 2022 åbner dørene til Naturmødet 2022. Det bliver tre dage i naturens tegn, hvor Hirtshals danner rammerne for naturdebatter og oplevelser for både politikere, organisationer, medier og resten af befolkningen.

IPBES i Danmark er naturligvis også med til Naturmødet, hvor vi bl.a. arrangerer debatter på scenerne Thunderdome og Inter Nordic med fokus på biodiversitet, natur og økosystemer.  

På Thunderdome lørdag d. 21. maj kl. 11 kan du komme med til Naturgenopretningens Årti til en spændende debat om Danmarks rolle i genopretningen af naturområder og økosystemer. Her får du mulighed for at høre professor i biodiversitet, Carsten Rahbek fra Københavns Universitet og lektor Anders Barfod fra Aarhus Universitet i en debat med direktør i WWF Bo Øksnebjerg samt Marie Bjerre fra Venstre og Heidi Buur Holbeck fra SEGES Innovation.

Vi foreslår også, at du bliver til vores anden debat på Thunderdome. Denne gang er emnet Klimakrise og Biodiversitetskrisen – kan der bygges bro? Igen vil professor Carsten Rahbek og lektor Anders Barfod styre debatten, som handler om naturbaserede løsninger, og hvordan vi bygger bro i løsningen af nogle af tidens største globale udfordringer.

Naturmødets grønne højdepunkt

Endelig kan vi varmt anbefale, at du også besøger Inter Nordic-scenen torsdag d. 19. maj kl. 19. Her vil Lars Dinesen, seniorrådgiver og leder af det danske IPBES-kontor, og specialrådgiver Anders Højgård Petersen diskutere synergier og løsninger af klima- og biodiversitetskrisen i selskab med vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening, Sebastian Jonshøj, Peter Busck fra Dansk Skovforening og Lone Andersen fra Landbrug & Fødevarer. Debatten tager afsæt i en rapport fra Nordisk Ministerråd om de nordiske skove og vådområder.

Under hele Naturmødet kan du også besøge os i vores stand nr. 73 på Vestkajen. Her er vi klar til en snak om det danske IPBES-kontors arbejde og aktiviteter, ligesom du kan se rapporterne fra den globale IPBES-platform samt ekspertudtalelser og undervisningsmateriale.

Som noget nyt har vi i år selskab af en gruppe gymnasieelever, der vil være med til at præsentere IPBES-kontorets undervisningsmateriale om forskellige aspekter af biodiversitetskrisen. Materialet kan downloades her.

Find flere informationer om debatter og events arrangeret af IPBES i Danmark og se hele programmet for Naturmødet 2022 her.

Vi glæder os til at se jer.


Om IPBES i Danmark

IPBES i Danmark blev oprettet i 2016 som en del af det internationale IPBES-netværk, der står for “The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services”. Det danske kontor er en del af det internationale IPBES-netværk, som består af 137 nationer. Formålet med IPBES er at styrke sammenhængen mellem forskning og politik i relation til biodiversitet og økosystemydelser. Læs mere om IPBES i Danmark og vores aktiviteter her.


Related Posts