Nomineringskriterierne for IPBES-eksperter tilknyttet danske institutioner og organisationer er følgende (ikke-prioriteret rækkefølge):

  • Relevant og aktiv forskningsmæssig og/eller praktisk-teknisk erfaring.
  • Aktiv forskningsmæssig baggrund, dokumenteret m ed relevante publikationer.
  • Erfaring med deltagelse i videnskabelige og tekniske udredninger og i udarbejdelse af beslutningsgrundlag, herunder forståelse for modtagere og interessenters behov.
  • Erfaring med deltagelse i internationale og tværfaglige arbejds- og forskningsgrupper.
  • Tilknyttet relevante, danske institutioner, organisationer og/eller virksomheder.
  • Kan finansiere egen deltagelse i det IPBES-arbejde, der nomineres til.
  • Kan deltage i mindst to IPBES-ekspertmøder/policy-seminarer i Danmark.
  • Har andre særligt efterspurgte kvalifikationer.

I nomineringen søges så vidt muligt ligelig repræsentation af køn. IPBES i Danmark arbejder aktivt for at involvere unge forskere og eksperter.

 

Forskere og eksperter udgør internationale IPBES-forfattergrupper. Foto: IPBES Secretariatet.