Review af 2. udkast af IPBES rapport om udnyttelse af vilde arter

Nu er 2. udkast af den kommende IPBES rapport om udnyttelse af vilde arter i review fra 16. april til 10. juni 2021. Udnyttelse af vilde arter i naturen er listet som en af de største trusler mod biodiversiteten i IPBES globale rapport. Den kommende IPBES-rapport føder ind i en helt central debat også i Danmark og EU om, hvordan vi bæredygtigt kan høste af resurserne. 

Deltagelse i review kræver, du er registrereret: http://2. Register to review the draft assessment at https://ipbes.net/sustainable-use-wild-species-assessment/sod/registration

Det første udkast af rapporten til resume for beslutningstagere er ligeledes i review.

Rammen for indholdet i rapporten kan findes her: https://www.ipbes.net/sites/default/files/ipbes-6-inf-8_en_0.pdf

Bidrag til review af IPBES-rapport om invasive arter

External review for the first order draft of the chapters of the IPBES thematic assessment of invasive alien species and their control (IPBES invasive alien species assessment): 31 August to 18 October.

This assessment will assess the current status and trends of invasive alien species, their impacts, their drivers, their management, and options for policy to deal with the challenges they pose. The assessment takes into account various knowledge and value systems including local and
indigenous knowledge. The assessment will be solution-oriented and will provide policymakers with flexible and pragmatic response options, including strategies for prevention and adaptive management of invasive alien species.

One of the most important phases in the IPBES assessment process is the external review by interested and qualified experts, including scientists, decision makers, practitioners and other knowledge holders. The widest-possible participation and most diverse engagement of experts in this first external review is vital to ensure the scientific quality and policy relevance of this assessment.

For details on how to register etc. see ipbes.net: https://bit.ly/2Fjh9Dr

Bidrag til kommende IPBES-rapporter med viden om oprindelige folk

Dear IPBES members, observers and other interested stakeholders, and in particular indigenous peoples and local communities,
The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) is launching a “call for contributions on indigenous and local knowledge”, to invite Indigenous peoples and local communities from all over the world to support the three ongoing IPBES assessments:

 • The assessment of the sustainable use of wild species
 • The assessment on diverse conceptualisations of multiple values of nature
 • The assessment of invasive alien species

To read more about the call for contributions and to participate, please follow this link: https://ipbes.net/ilk-global-survey

The IPBES Plenary, in decision IPBES-5/1, approved an approach to recognizing and working with indigenous and local knowledge in IPBES (available here)

Tidsfristen er 10. juli 2020.

Kontakt det danske IPBES-kontor hvis du vil have yderligere oplysninger: Koordinator, Lars Dinesen telefon: +45 9350 9570.

Ung og ambitiøs – Tag til IPBES workshop i Brasilien

Workshoppen holde 27-28. juni 2019 i São Pedro i Brasilien.

Hoveformålene er:

 • At få indsigt i IPBES og lære hvordan deltagere og deres netværk kan bidrage
 • Undersøge fremtidsscenarier om biodiversitet og økosystemydelser som ung “early-career professionals” og bidrage til IPBES arbejde med scenarier og modeller.

Læs mere her: https://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/04/Concept-note_IPBES-youth-workshop.pdf

Basale rejse- og opholdsudgifter dækkes af IPBES. Er du under 30 år ambitiøs og arbejder med biodiversitet og økosystemydelser og interesseret kontakt venligst det danske IPBES kontor.

Early career in biodiversity – this is your opportunity

IPBES Fellowship Programme targets early career experts who wish to gain experience by participating in the work of IPBES. Research interests and expertise of candidates will match as much as much as possible the needs of one of the two assessments:

(1) invasive alien species or

(2) methodological assessment of biodiversity and ecosystem services

In line with the themes and skills required in the chapters of the respective scoping documents. Selected fellows will take part as authors and attend author meetings and receive training to understanding of the IPBES assessment processes. They will be paired up with a mentor for the assessment period. Contact IPBES i Danmark if you are interested and consider to submit your candidature.

More information https://www.ipbes.net/ipbes-fellowship-programme

Deadline is 15 February and 15 January 2019 respectively.

Bidrag med viden til IPBES-rapport om invasive arter

IPEBS’ medlemslande har vedtaget, at IPBES skal udarbejde en omfattende konsensusrapport om invasive arter. Rapporten vil fokusere på invasive artes påvirkning på biodiversitet og økosystemydelser, herunder vilde arter, landbrug og fødevareproduktion, sundhed, fødevaresikkerhed samt spredningsveje og kontrolmekanismer. Derudover skal konsensusrapporten indeholde en global og regional status samt mulige forvaltningsinterventioner regionalt og sub-regionalt.

Som forsker kan du ansøge om at bidrage til rapporten på forskellig måde. Du kan blandt andet blive koordinerende hovedforfatter, hovedforfatter, med-forfatter eller reviewer. Hvis du ønskler at komme i betragtning, og blive indstillet af den danske regering til dette arbejde, så ring eller skriv til det danske IPBES kontor for at høre nærmere.

Deadline for at blive nomineret er 31. december 2018. Inden denne dato skal vi have modtaget dit CV, en kort motivationsansøgning samt indikation af hvilken rolle du ønsker at bidrage med.

Nomineringsproces- og -kriterier

I Danmark er det IPBES i Danmark, der sammen med Miljø- og Fødevareministeriet, nominerer danske regeringsindstillede forskere og eksperter til at indgå i arbejdet med IPBES’ konsensusrapporter. Regeringsgodkendte ansøgere skal efter godkendelsen udfylde et online ansøgningsskema og fremsende CV mv. til IPBES sekretariatet i Bonn. Det er IPBES’ Tværfaglige Ekspertpanel (MEP), der i sidste ende udvælger forfatterne til rapporterne blandt alle nominerede.

For at blive nomineret er det afgørende, at du har dokumenteret forskningsmæssig eller teknisk ekspertviden inden for emnet. Derudover skal du opfylde følgende kriterier (ikke prioriteret):

 • Relevant og aktiv forskningsmæssig og/eller praktisk-teknisk erfaring
 • Erfaring med deltagelse i videnskabelige og tekniske udredninger og i udarbejdelse af beslutningsgrundlag, herunder forståelse for modtagere og interessenters behov
 • Erfaring med deltagelse i internationale og tværfaglige arbejds- og forskningsgrupper
 • Tilknyttet relevante danske institutioner, organisationer og/eller virksomheder
 • Kan finansiere eget tidsforbrug og deltagelse i møder

IPBES i Danmark forsøger så vidt muligt at balancere kønsfordeling og tværfaglighed

Kontakt

IPBES Danmark
Lars Dinesen
Telefon: (+45) 93 50 95 70
e-mail: lars.dinesen@snm.ku.dk

Læs mere

Mere information om rapporten:

www.ipbes.net/notification/call-nominations-experts-%E2%80%93-assessment-invasive-alien-species  

Guide til de forskellige typer af videnskabelige skribenter og til konceptuelle, proceduremæssige og praktiske aspekter af IPBES’ rapporter:

Tag med YESS til Paris i 2019

For andet år i træk organiserer YESS (Young Ecosystem Services Specialist) en delegation til IPBES’ 7. plenarmøde og du kan komme med. Under det årlige plenarmøde vil forskere fra hele verden præsentere deres resultater og diskutere dem med beslutningstagere på alle niveauer. IPBES er en mellemstatslig enhed med 130 medlemslade, herunder Danmark. IPBES samler og udgiver viden om klodes biodiversitet og økosystemer på opfordring fra medlemslandene. Læs mere: www.ipbes.dk.

Tag med YESS til Paris i 2019 – deadline 31. oktober 2018!

I 2019 vil plenarmødet finde sted i Paris fra 29. april til 5. maj 2019. Foreløbig agenda (Engelsk). Ved at deltage får du som ung forsker indblik i IPBES’ arbejde og de processer der forgår mellem forskning politik og samfundet. Sidste år bestod delegationen af 10 YESS medlemmer, der deltog som såkaldte ”observes”. Læs om tidligere deltagernes oplevelser.

Ansøgning

For at komme med YESS til IPBES’ 7. plenarmøde skal du være medlem af YESS. Derfor er det vigtigt, at du ansøger om medlemskab inden du ansøger om at deltage.

Kontakt og læs mere

Nominering: Forfattere til assessment om “values” og “sustainable use of wild species”

IPBES opfordrer danske forskere og eksperter til at involvere sig i IPBES internationale arbejde. Overvejer du at sætte din faglighed i spil på den globale scene og i en videnskabelig – politisk kontekst? Så læs mere om det specifikke call her:

https://www.ipbes.net/sites/default/files/em-2018-06_letter_nomination_of_experts_and_offers_for_tsus_20180420.pdf

Der er deadline 1. juni 2018 vedr. nominering til tre nye IPBES assessments, der vil blive igangsat i 2018-2019:

 1. Methodological assessment regarding the diverse conceptualization of multiple values of nature and its benefits (now)
 2. Thematic assessment of the sustainable use of wild species (now)
 3. Thematic assessment of invasive alien species  (pending and invitation to nominations later in 2018)

For yderligere information kontakt: IPBES i DK kontoret for yderligere oplysninger: lars.dinesen@snm.ku.dk.

Review: Globale assessment om biodiversitet og økosystemydelser samt Summary for Policy makers

Deltag i eksternt review af resumeet for policy makers og kapitlerne i IPBES assessment.

Deadline for fremsendelse af kommentarer er 29. juni 2018 for kapitler of 9. juli 2018 for resume for policy makers.

Dette er det 2. eksterne review og henvender sig til regeringer og intereserede eksperter herunder “scientists, decision makers, practitioners og andre knowledge holders”.

Register som IPBES bruger på IPBES website: www.ipbes.net og få adgang til relevante dokumenter.

Resumeet er online 14. maj.

Fellowship programme: Unge forskere til review af rapport om “values” og “sustainable use of wild species”

IPBES Fellowship Programme targets early career experts who wish to gain experience by participating in the work of IPBES. Expertise of candidates should match the needs of one of the two assessments below on:

(1) values

(2) wild species

and be in line with the themes and skills required in the chapters of their respective scoping documents.

Selected fellows will take part as authors in the chapter of the assessment they are selected for. They will attend author meetings and receive training to gain an in-depth understanding of the IPBES assessment processes. They will also be paired up with a mentor for the assessment period.

More information on the IPBES Fellowship Programmehttps://www.ipbes.net/ipbes-fellowship-programme

Contact IPBES i Danmark if you consider to submit your candidature.