Blog Post

COP15: Politisk armlægning og natur-positive lyspunkter  

COP15: Politisk armlægning og natur-positive lyspunkter  

Verdens lande er netop nu samlet i Montreal, Canada, til FN-topmøde om biodiversitet – COP15 – for at enes om nye globale naturmål frem mod 2030, der skal afløse de nuværende, der blev aftalt i Japan i 2010. IPBES Danmark er repræsenteret ved Anders Sanchez Barfod, lektor ved Aarhus Universitet og Lars Dinesen, koordinator i det danske IPBES-kontor.  

FN’s Biodiversitetskonvention blev etableret i 1992 med målet om at standse tabet af biodiversitet. COP15 er det første topmøde om biodiversitet, efter det stod klart, at de tidligere mål om at bremse tabet af biodiversitet – de såkaldte Aichi Targets – eller 2020 målene – ikke er opnået. Før det blev 2010 målet om at bremse tabet af biodiversitet heller ikke opnået.

Under COP15 i Montreal i Canada står vi med andre ord på toppen af to årtiers eklatante fiaskoer, hvilket FN’s generalsekretær António Guterres understregede i sin åbningstale, hvor han fremhævede, at ¼ af klodens kendte arter generelt er truet; at 70% af klodens økosystemer er ødelagte, og at vi rent ud sagt ”behandler naturen som et toilet”. Så meget desto mere er det derfor vigtigt, at der skabes enighed om nye mål for 2030. Topmødets aftaletekster, der bygger på flere års forberedelse, rummer 22 målsætninger for natur og biodiversitet.

Et af de allervigtigste mål i teksten er beskyttelse af biodiversiteten på 30% af arealet på land og i havet. Et mål, der i danske øjne synes at ligge milevidt fra udgangspunktet herhjemme, hvor blot 2,3% af det danske landareal og 12% hav er beskyttet natur ifølge analyserne i Biodiversitetsrådets første rapport.

Finansielle armlægninger og lyspunkter

Til konferencen er en af de store diskussioner netop nu, hvor mange penge, der skal flyde i Nord til Syd retningen. I et tidligt udkast fremgår det, at der skal sikres 200 mia. USD om året til biodiversitetsindsats i udviklingslandene. Samtidig går langt flere offentlige støttekroner til skadelige biodiversitetsaktiviteter i landbrug, fiskeri og energisektoren. Der er derfor stærke røster fra globale aktører som OECD og UNEP om, at der meget snart bør sættes fart på for at ændre dette åbenlyse dilemma for at sikre, at kæmpestore støttebeløb går til biodiversitetspositive tiltag eller i det mindste ikke skader biodiversiteten.

COP15 løber fra den 7. til den 19. december og er netop nu inde i slutspillet med ministerdeltagelse fra en lang række lande. På trods af mange knaster i forhandlingerne er der også et stort lyspunkt. De førende aktører i den private sektor og finansielle institutioner er begyndt at tage et medansvar.  I tre hektiske dage under konferencen, var der deltagelse af en lang række private virksomheder og internationale finansieringsinstitutioner.

Som noget helt nyt deltager finansministre også med indlæg i diskussionerne.  Den del af den private og finansielle sektor, der er til stede giver utvetydigt udtryk for klare målbare, ambitiøse, langsigtede og i mange tilfælde også bindende mål. At den private sektor og finansieringsinstitutionerne i dag tager biodiversitetskrisen dybt alvorligt og nu er med til at trække ambitionsniveauet op, er en ny og spændende udvikling.

Læs mere om COP15 her

Related Posts