Blog Post

DTU Aqua indgår i samarbejdet om det danske IPBES-kontor

I forbindelse med udformningen af en ny samarbejdsaftale om IPBES i Danmark kan de eksisterende universitets-institutioner i samarbejdet: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Roskilde Universitet sammen med Miljø- og Fødevareministeriet nu officielt byde velkommen til DTU Aqua som den femte universitetspartner. Med DTU Aqua bibringes samarbejdet en ny dimension og viden omkring biodiversitet og økosystemtjenester i og fra vores vandmiljø.

Forskere fra DTU Aqua har allerede bidraget til IPBES arbejdet i nogen tid bl.a. med flere præsentationer til et velbesøgt IPBES-symposium om biodiversitet og klima i Mærsk Tårnet i København i oktober sidste år. Med institutleder Fritz Köster underskrift er det nu helt officielt, at DTU Aqua indgår i samarbejdet på lige fod med de øvrige partnere. Fritz Köster siger: ”Vi er stolte af nu at indgå fuldt ud i samarbejdet omkring et dansk IPBES-kontor, og jeg kan forsikre om, at vi forventer at spille en aktiv rolle bl.a. omkring udviklingen af det europæiske forskningssamarbejde om biodiversitet og i forbindelse med de aktiviteter kontoret kører vedr. fx kommunikation af forskning eller formidling af biodiversitet til den brede befolkning”.

DTU Aqua indgår allerede med Christian Riisager-Simonsen i et tværfagligt netværk om økosystemsystemtjenester og med Henn Ojaveer i udvikling af IPBES globale rapport om invasive arter. Det er forskningskoordinator Dennis Lisbjerg, der indtræder som medlem i IPBES Koordinationsgruppe. 

Related Posts