Blog Post

IPBES Gobal Assessment endelig version ude (lay-out)

Så er den her! Klik dig ind nedenfor eller læs nogle af hovedbudskaberne her: Naturen bidrager afgørende til os mennesker, men den forringes verden over. De direkte årsager, der skaber forringelserne fx landbrug og skovbrug og bagvedliggende årsager fx høje befolkningstal og typer af økonomisk vækst er accelereret i styrke i de sidste 50 år.

Global Assessment (resume for policy makers) https://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2019/11/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers.pdf:

De målsætninger, der er for bevarelse af biodiversitet og bæredygtighed kan ikke opnås med den nuværende tilgang, og målsætninger for 2030 og senere kan kun opnås ved en gennemgribende omstilling af vores økonomi, sociale adfærd, politiske handlemåde og fornyet teknologisk tilgang.

Samfundsmæssige mål om fx fødevareproduktion, vandkvalitet og tilgængelighed, energi, sundhed, håndtering af klimaændringer og bæredygtig udnyttelse af naturen kan opnås med en relativ hurtig ændret anvendelse og udvikling af eksisterende politikker og nye initiativer, der mere effektivt betyder individuel og samfundsmæssige aktiviteter og fører til en gennemgribende omstilling.

Eksisterende strukturer modvirker ofte bæredygtig udvikling og udgør indirekte årsager til tabet af biodiversitet. Der skal strukturelle ændringer til, for at vi kan opnå nationale og globale mål. Derfor kan en gennemgribende omstilling forvente modstand fra dem, der er interesseret i status quo. Sådan modstand kan blive imødegået ved brede samfundsmæssige gevinster.

Related Posts