Blog Post

Næste IPBES-plenarsamling er lige om hjørnet

Næste IPBES-plenarsamling er lige om hjørnet

Delegerede fra 140 lande samles i den tyske by Bonn mellem den 3. og 9. juli, hvor den næste og niende IPBES-plenarsamling, IPBES 9, finder sted. Plenaret afholdes som optakt til udarbejdelsen af to nye IPBES-konsensusrapport, der forventes at blive vedtaget den 11. juli 2022.

Hvordan værdisætter vi som mennesker naturen? Hvordan bærer vi os ad med at måle og vurdere de forskellige værdier fra naturen? Og hvordan sikrer vi en bæredygtig udnyttelse af naturens vilde arter?

Det er nogle af de spørgsmål, der bliver besvaret i de kommende konsensusrapporter fra IPBES med de officielle titler Assessment Report on the Diverse Conceptualization of the Multiple Values of Nature and its Benefits (”Values Assessment”) og Assessment Report on the Sustainable Use of Wild Species (”Wild Species Assessment”).

De to nye, globale rapporter omhandler henholdsvis:
– Metoder til at værdisætte natur, biodiversitet og økosystemer. Formålet er at bidrage til at komme tættere på at medtænke biodiversitet i samtlige beslutningsprocesser i det private erhvervsliv, regeringsinstitutioner og finanslove.

-Udnyttelse af vilde arter i naturen ved f.eks. fiskeri, jagt og skovbrug. Dette emne er tidligere af IPBES blevet karakteriseret som den vigtigste årsag til tab af biodiversitet i havet og den næst vigtigste på land.

Et vidensbaseret værktøj til fremtidens politiske beslutninger

Formålet er, at begge konsensusrapporter kommer til at tjene som et vidensbaseret værktøj i fremtidige politiske beslutningsprocesser på naturområdet til at imødegå biodiversitetskrisen og samtidig støtte op om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Ikke mindre end 160 forskere og eksperter fra hele verden har brugt de seneste tre år på at levere de faglige resultater og anbefalinger, som rapporterne bygger på.

De 140 landes delegerede mødes derfor i Bonn, hvor de får mulighed for at spørge ind til rapporterne med det mål at opnå konsensus om det endelige indhold, anbefalinger og ordlyd forud for den forventede vedtagelse den 11. juli. Rapporterne kommer med et resume for beslutningstagere samt flere hundrede sider lange baggrundsrapporter.

Rapporterne har stor betydning, da de er med til at understrege, at biodiversitet kan tage mange former i spørgsmålet om værdi, hvor en rent økonomisk værdi kun er én del af forståelsen, forklarer Thorkil Casse, lektor ved Roskilde Universitet:

”Det er nyt, er der nu opereres med en integreret værdisætning, hvor man sætter forskellige værdier sammen. Eksempelvis en mere brugsrelateret værdi – det kunne være værdien af en særlig fiskeart – sat sammen med et bredere værdisæt, hvor man f.eks. også forholder sig til spørgsmål om fiskeartens betydning for bevarelsen af en sø eller et vandløb, som lokalbefolkningen er afhængig af”, forklarer han.

Fiskeri handler om mere end bare den økonomiske værdi.
I de nye IPBES-rapporter handler værdien af biodiversitet om mere end blot kroner og øre.

Danske delegerede i Bonn

Fra det danske IPBES-samarbejde og i den danske delegation, der ledes af Miljøministeriet, deltager lektor Thorkil Casse fra Roskilde Universitet, professor Neil Burgess fra Københavns Universitet og University of Cambridge samt Lars Dinesen fra det danske IPBES-kontor.

Endelig deltager også Mette Termansen, professor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) ved Københavns Universitet. Mette har stået i spidsen som forfatter på rapportens kapitel om værdisætning, og skal under plenarsamlingen være med til at understøtte landene i at udforme en tekst, som er forståelig i policy-verdenen, men som stadig kan forsvares ud fra et forskningsmæssigt synspunkt:

”Biodiversitetskrisen er lige så vigtig som klimakrisen, men vi mangler enighed om begreber og metoder til at belyse betydningen. Det er nødvendigt for at kunne handle. Det er et kompliceret forskningsområde med mange forskellige fagligheder, der skal mødes. Derfor er det vigtigt, at landenes delegerede mødes og får en forståelse for, hvad forskningen siger om værdien af biodiversitet – og hvordan den kan opgøres og inkluderes i beslutningstagning”, fortæller hun.

Ud over de endelige beslutninger om de nye rapporter, er der også andre emner på dagsordenen under den syv dage lange plenarsamling i Bonn, herunder:

  • Vedtagelse af igangsættelse af en ny IPBES metode-rapport der omhandler ”impact and dependence of business on biodiversity and nature’s contribution to people”. Rapporten, der er den første af sin slags, skal belyse de private virksomheders afhængighed af biodiversitet og deres rolle i biodiversitetskrisen.
  • Status for arbejdet med nye IPBES-rapporter, der forventes i 2024, vedrørende gennemgribende forandring (”Transformative Change”) samt den såkaldte Nexus-rapport, der beskriver sammenhænge og løsninger inden for udvalgte verdensmål som biodiversitet, vand, klima og fødevarer.
  • Temaer til nye IPBES-rapporter, herunder en ny global IPBES-rapport om status og udvikling af biodiversitet og økosystemtjenester til publicering i 2028.

Læs mere om IPBES Plenar 9 i Bonn her.

Related Posts