Blog Post

Ny hjemmeside om biodiversitetskrisen og dens løsninger

Ny hjemmeside om biodiversitetskrisen og dens løsninger

IPBES Danmark er netop nu ude med en ny hjemmeside – et såkaldt webflow – som giver dig et overblik over biodiversitetskrisen. På hjemmesiden har du mulighed for at finde information om biodiversitetskrisen i et globalt perspektiv såvel som i et nationalt fokus med dansk hav og fjord og dansk natur på land som omdrejningspunktet.

“Biodiversitetskrisen kan løses” er både budskab og navn på det nye webflow, der sætter fokus på en af klodens mest aktuelle udfordringer på linje med klimakrisen – nemlig tabet af arter og økosystemer.

Gennem et ‘flow’ af korte tekstbeskrivelser, billeder og videoklip giver den nye hjemmeside en introduktion til de trusler, der er de største for biodiversiteten. Få for eksempel et indblik i, hvordan mangel på naturlige levesteder, overudnyttelse af naturens ressourcer og klimaforandringer har påvirket den globale biodiversitet. Eller få et hurtigt overblik over, hvilken indflydelse tilførsel af næringsstoffer fra landbruget har haft på biodiversiteten i de danske have og fjorde. Du kan også blive klogere på, hvordan fragmentering af naturarealer eller dræning af lavbundsjorde har påvirket biodiversiteten i den danske natur på land.

Udover at give et overblik over biodiversitetens største trusler, kan du også lære mere om, hvilke handlemuligheder, vi har til rådighed for at komme truslerne til livs. Læs blandt andet, hvordan mere plads til vild natur og overgange mellem naturområder vil give en bedre sammenhæng i det danske landskab, herunder hvordan urørt skov understøtter levesteder for et mylder af arter.

Overblik i øjenhøjde

Hjemmesiden er især for dig, der ikke har det store kendskab til biodiversitetskrisen i forvejen, men som gerne vil vide mere. Du kan også bruge hjemmesiden som en hjælpende hånd til at danne dig et forkromet overblik over emnet på relativt kort tid, hvor en serie af billeder understøtter de korte tekstinformationer. Endelig er hjemmesiden et oplagt supplement til undervisningsmaterialerne om biodiversitetskrisen, som er udviklet af IPBES Danmark og målrettet især gymnasieskolen.

Hjemmesiden og webflowet www.biodiversitetskrisenkanloeses.dk er designet af Emil Willumsen. IPBES Danmark har udarbejdet ide og tekster, mens den faglige kvalitetssikring er foretaget af professor Carsten Rahbek (Københavns Universitet), Dennis Lisbjerg (DTU Aqua), Sara Egemose (Syddansk Universitet) og professor Hans Ramløv (Roskilde Universitet).

Related Posts