Blog Post

Resume af IPBES’ 6. plenarmøde

Det sjette IPBES plenarmøde er netop afsluttet i Medellin i Colombia. Det var et hårdt arbejdende møde med sessioner til langt ud på aftenen. Humøret hos de delegerede var godt, og næste års budget for IPBES er sikret via en række bidrag fra forskellige lande.

De væsentligste resultater var tilslutningen fra alle medlemslande til fire regionale statusrapporter, der dækker Afrika, Amerikas, Asien-Pacific, og Europa – Central Asien. Også den tematiske rapport om landudnyttelse og genopretning (Land degradation and restoration) blev vedtaget på den sidste dag. Sidstnævnte temarapport peger bl.a. på, at en stor og stigende befolkningstæthed og resurseforbrug sætter klodens biodiversitet og resurser under pres. Det er i høj grad op til IPBES’ medlemslande og deres netværk af institutioner mv. at overveje, hvordan resultaterne og anbefalingerne i de fem rapporter håndteres og følges op lokalt, nationalt og internationalt.

Yderligere tre nye tematiske rapporter vil i år blive igangsat vedr. bæredygtig udnyttelse af resurser, værdisætning og invasive arter. Mere information om disse rapporter følger, efterhånden som processen rulles i gang.

____________________________________________________________________________________________________________

Næste IPBES plenarmøde er i Paris 2019

Det næste syvende IPBES plenarmøde vil blive afholdt i Paris fra 29 april til 4. maj 2019. Her vil det væsentligste punkt være en global rapport fra IPBES, der opsummerer status og udvikling for den samlede klode svarende lidt til tilsvarende rapporter for klimaet. I Paris bliver omdrejningspunktet for mødet klodens mangfoldighed af liv og de dertil hørende resurser.

Related Posts