Blog Post

Ny koordinator for IPBES Danmark

Specialkonsulent Lars Dinesen blev ansat den 1. marts 2018 til at koordinere IPBES Danmarks aktiviteter. Lars Dinesen er uddannet biolog fra Københavns Universitet og har 25 års erfaring med dansk og international naturforvaltning, biodiversitet og formidling.

En af Lars’ første opgaver, som koordinator for IPBES i Danmark, var at deltage i IPBES’ årlige plenarmøde, der fandt sted i Colombia i slutningen af marts. Under mødet blev fire regionale statusrapporter og en rapport om menneskers påvirkning og brug af land- og ferskvandsområder godkendt og offentliggjort. Lars Dinesen glæder sig over sin nye rolle for IPBES Danmark:

Det er positivt at se IPBES tage form. Der er nu vedtaget i alt syv globale rapporter, som giver et meget værdifuldt overblik over status for biodiversitet og økosystemer, og hvilken indflydelse og handlemuligheder, vi som mennesker har. Jeg er glad for at være med til at skubbe den dagsorden frem. Det er min erfaring, at politikere gerne lytter til forskningsresultater og ønsker at finde de bedst mulige løsninger inden for de givne politiske rammer”, og fortsætter:

I Danmark har vi forskningsmiljøer i både naturvidenskab og samfundsfagene, som beskæftiger sig med bæredygtighed på højeste internationalt plan. Vi skal sikre, at viden fra IPBES rapporterne og den danske viden kommer i spil og når ud til beslutningstagere og offentligheden, og det er her IPBES Danmark kommer ind i billedet

Lars Dinesen kommer fra en stilling i Miljøstyrelsen, hvor han har arbejdet 11 år med dansk, og international naturplanlægning, policy arbejde og implementering af EU direktiver. Tidligere har han været udstationeret i Tanzania for en treårig periode som Danida-rådgiver i miljøsektoren. Desuden har han løbende været på længerevarende feltophold i Afrika, Asien, Sydamerika og Grønland samt publiceret en række videnskabelige artikler.

Professor Carsten Rahbek fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima og medlem af IPBES i Danmarks styregruppe, fortæller:

Lars har værdifuld erfaring, som vi forventer, at han bringer i spil som IPBES nye koordinator og dermed sikrer, at sekretariatet forbliver en central platform for dialog mellem politikere, erhvervslivet og forskere. Den tværgående dialog er afgørende, hvis vi som samfund skal gøre en omkostningseffektiv indsats, der giver mest og bedst muligt i forhold til at bevare biodiversiteten og naturens økosystemer. Det er også vigtigt at sikre en bæredygtig udnyttelse af de ydelser, som naturens økosystemer giver os mennesker”.

Kontakt

Specialkonsulent Lars Dinesen
Sekretariatet for IPBES Danmark
Telefon: 35 33 01 79
Mobil: (+45) 93 50 95 70
Mail: lars.dinesen@snm.ku.dk

Professor Carsten Rahbek
Centerdirektør for Center for Makroøkologi, Evolution og Klima
Mobil: (+45) 40 96 39 67
Mail: crahbek@snm.ku.dk

Related Posts