Blog Post

IPBES rapporter: Biodiversiteten går ned overalt på kloden

Biodiversiteten – variationen i livet på jorden – fortsætter sin nedgang overalt på kloden. Det er en alarmerende udvikling, som også truer menneskets eksistensgrundlag. Konklusionen kommer som følge af fire regionale statusrapporter, der er blevet offentliggjort i dag under IPBES sjette plenarmøde i Medellín, Colombia.

Tilsammen dækker de fire rapporter det meste af klodens areal: Europa og Central Asien, Afrika, Syd- og Nordamerika samt resten af Asien og Oceanien – bortset fra verdenshavene. Flere end 550 af verdens førende videnskabsfolk, fra mere end 100 lande, har over tre år bidraget til resultaterne.

I hver af de fire regioner – med undtagelse af nogle få lyspunkter – er biodiversiteten, og dermed vores eget livsgrundlag, forringet. Nogle steder er biodiversiteten allerede gået tabt på grund af ødelæggelser af natur og økosystemer, overudnyttelse, forurening, påvirkningen fra invasive arter og klimaændringer.

Hent de fire statusrapporter

På IPBES hjemmeside kan du finde de fire rapporter. Du finder også svar på: Hvorfor biodiversitet er vigtig, hvor udviklingen er positiv, hvad de største trusler mod biodiversitet er, og hvilke muligheder vi har for at tilpasse vores nuværende tilgang og forvaltning af klodens biodiversitet og resurser.

Mere information om indholdet i rapporterne, herunder vurderingerne i de fire regioner: https://www.ipbes.net/news/biodiversity-nature%E2%80%99s-contributions-continue-%C2%A0dangerous-decline-scientists-warn

Related Posts