Blog Post

RUC ny IPBES partner

De tre stiftende universiteter: København, Aarhus og Syddansk samt Miljø- og Fødevareministeriet får selskab af Roskilde Universitetscenter, RUC, i kredsen omkring IPBES i Danmark. Det er Lektor Thorkil Casse, der på vegne af RUC er trådt ind i IPBES i Danmark styregruppe. Bo Jellesmark Thorsen i den danske IPBES styregruppe siger: ”Det er en del af strategien, at samle de danske forskningsinstitutioner i IPBES i Danmark, så vi får den bedst mulig faglige forankring og kan understøtte, at IPBES nøglebudskaber kommunikeres til politikere og befolkning på et solidt fagligt grundlag sikret af kompetente forskere”. Thorkil Casse har i mange år arbejdet med naturforvaltning, klima, biodiversitet samt fattigdom i bl.a. Vietnam og Madagaskar.

Related Posts