Blog Post

Startskuddet til kommende global IPBES-rapport offentliggjort i dag

Netop nu er det 14. møde i biodiversitetskonventionen i gang i Sharm El Sheikh, Ægypten. Mødet startede den 13. november og fortsætter indtil d. 29. november 2018. Flere tusinde regeringsrepræsentanter er samlet for at diskutere håndtering af biodiversitetskrisen.

IPBES er med til at sikre de nyeste videnskabelige resultater fødes ind i processen for at stoppe biodiversitetskrisen. I dag, under mødet i biodiversitetskonventionen, er det blevet offentliggjort, at IPBES lancerer den første globale rapport om biodiversitet og økosystemtjenester siden 2005. Rapporten vil blive præsenteret d. 6. maj i Paris under IPBES’ 7. plenarmøde.

Læs mere om den kommende rapport: www.ipbes.net/ipbes7-primers

IPBES har stillet talspersoner til rådighed for interviews eller briefing om den kommende rapport. Hvis det har interesse, så kontakt: media@ipbes.net

Om Biodiversitetskonventionen

Stort set alle verdens lande har tiltrådt konventionen, som blev dannet på baggrund af Rio-mødet i 1992. Biodiversitetskonvention har tre hovedformål:

  • Bevare den biologiske mangfoldighed
  • Bæredygtig udnyttelse
  • Ligelig fordeling af udbyttet af anvendelsen

Related Posts