Blog Post

Symposium om naturgenopretning i Aarhus – sæt kryds i kalenderen allerede nu

Det danske IPBES-kontor arrangerer sammen med Aage V. Jensen Naturfond og Naturstyrelsen et symposium om naturgenopretning på Aarhus Universitet den 14. juni. Det overordnede tema er naturgenopretning af biodiversitet og økosystemydelser i et forarmet landskab og anskuet i et globalt – lokalt perspektiv. Symposiet er finansieret af 15. Juni Fonden.

Symposiet vil koble internationale resultater fra IPBES-rapporterne med de konkrete lokale erfaringer. Der vil være indlæg fra førende forskere, herunder Hans Joosten fra Greifswald Universitet, en ledende ekspert i mosernes økologi, genopretning og Paris aftalen.

Der vil også være tre skarpe paneldebatter med fokus på virkemidler, værdisætninger og sammenhængen mellem det, vi aftaler og det, der rent faktisk sker derude.

Symposiet vil senere blive fulgt op af en ekspertworkshop, der vil sammenfatte anbefalinger til beslutningstagere.

Related Posts