Klimafolkemødet 2023: Areal, klima og biodiversitet

Klimafolkemødet 2023: Areal, klima og biodiversitet

At areal er en knap ressource, som skal forvaltes med omtanke, var der ingen tvivl om i debatten arrangeret af IPBES i Danmark under dette års klimafolkemøde. Men hvad har egentlig førsteprioritet – biodiversiteten eller klimaet? Og kan begge tilgodeses samtidig? Få en opsummering på debatten her. Naturen i det danske landskab har trange kår. Mens omkring 60% af det danske areal er optaget af landbrugsproduktion, hvoraf ca. 80% går til produktion af dyrefoder, er det under en tiendedel af Danmark, der er udlagt til naturformål. De sidste 30% er delt nogenlunde ligeligt mellem skov og infrastruktur (veje, bebyggelse, m.m.).…
Read More