Klimafolkemødet 2023: Areal, klima og biodiversitet

Klimafolkemødet 2023: Areal, klima og biodiversitet

At areal er en knap ressource, som skal forvaltes med omtanke, var der ingen tvivl om i debatten arrangeret af IPBES i Danmark under dette års klimafolkemøde. Men hvad har egentlig førsteprioritet – biodiversiteten eller klimaet? Og kan begge tilgodeses samtidig? Få en opsummering på debatten her. Naturen i det danske landskab har trange kår. Mens omkring 60% af det danske areal er optaget af landbrugsproduktion, hvoraf ca. 80% går til produktion af dyrefoder, er det under en tiendedel af Danmark, der er udlagt til naturformål. De sidste 30% er delt nogenlunde ligeligt mellem skov og infrastruktur (veje, bebyggelse, m.m.).…
Read More
Klimafolkemødet: Lavbundsarealer vigtige for klima og biodiversitet

Klimafolkemødet: Lavbundsarealer vigtige for klima og biodiversitet

Vigtigheden af lavbundsarealer af hensyn til klima og biodiversitet blev slået fast under sessionen om kulstofrige lavbundsjorde arrangeret af IPBES Danmark under Klimafolkemødet i Middelfart i sidste uge. I sessionen deltog Inken Breum Larsen, Skovrider ved Naturstyrelsen, Bettina Helle Jensen, kontorchef i Miljøstyrelsen, Emil Haahr Vibild, fuldmægtig i Landbrugsstyrelsen og Jannik Seslef, projektleder i Assens Kommune. Lars Dinesen fra det danske IPBES-kontor varetog sessionen som moderator. Det vurderes, at op mod 20-25 procent af Danmark har været dækket af moser siden istiden. Disse tidligere moser var et centralt omdrejningspunkt under sessionen på Klimafolkemødet, da moserne i en naturlig situation har…
Read More