Blog Post

Dansk Professor valgt til hovedforfatter på ny IPBES-rapport

Professor Mette Termansen fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, er blevet valgt som hovedforfatter til en kommende IPBES-rapport. Rapporten handler om metoder til at værdisætte økosystemydelser og får titlen: Assessment of diverse values of nature. Økosystemydelser er de såkaldte ydelser som mennesker får fra biodiversitet, natur og landskaber.

Rapporten føder ind i en central debat, herhjemme og i udlandet, af hvordan vi værdisætter økosystemydelser og vægter dem i økonomiske beregninger. I dag bliver mange livsvigtige ydelser ikke værdisat, eksempelvis rent vand og frisk luft. Den kommende IPBES-rapport har til formål at give os svar på hvordan vi forholder os til værdien af natur og biodiversitet.

Rapporten vil blive udarbejdet over de kommende tre år. Professor Mette Termansen skal lede udarbejdelsen af kapitel tre i rapporten. Som koordinerende hovedforfatter af kapitlet, har hun det overordnede ansvar for at sikre et højt videnskabeligt og fagligt niveau, herunder at tværfaglige emner adresseres og nyeste viden inddrages. Mette Thermansen ser frem til at blive mere involveret i IPBES’ arbejde og siger;

Den nye IPBES-opgave vil komme til at optage en del af min arbejdstid de næste tre år. Det er en meget spændende og vigtig opgave, og jeg ser frem til et resultat, der kan bringe os videre i bestræbelserne på at værdsætte de goder vi får fra natur og økosystemerne derude”.

Resultatet skal præsentes til IPBES’ niende plenarmøde, hvor regeringsrepræsentanter for mindst 130 lande deltager.


Mette Termansen er miljø- og ressource-økonom. Hun har primært arbejdet med areal-anvendelses-relaterede miljø- og ressourceøkonomiske problemstillinger omkring vand, klima, biodiversitet og rekreation

Læs mere om Mette Termansens baggrund og arbejde

Kontakt  
mt@ifro.ku.dk
Telefon: (+45) 35 33 74 71

Related Posts