Blog Post

Svensk konference om Biodiversitet

Svensk konference om Biodiversitet

I foråret 2018 præsenterede IPBES 5 konsensusrapporter om status for jordens biodiversitet og økosystemydelser. Hvad betyder IPBES-rapporten for Europa og for det fortsatte arbejde med biodiversitet i Sverige? Det er emnet for Biodiversitetskonferencen 2018, som afholdes sammen med Den Svenske Miljøstyrelse, KSLA og Naturhistorisk Museum.

Konferencen drøfter to af rapporterne, samt en IPBES-lignende nordisk undersøgelse af biodiversitet og økosystemydelser i kystområder.

Tid: 17. oktober 2018, kl.: 8:30-16:00

Sted: Naturhistorisk Museum i Stockholm

Pris: Gratis (deltagere betaler selv frokost)

Related Posts