Blog Post

Kommer snart: Rapport samler global viden om biodiversitet og økosystemydelser

Til næste år kommer den første globale vurdering, i over 15 år, af status for biodiversitet og de ydelser, der kommer fra vores økosystemer. Rapporten vil føde direkte ind i forhandlingerne af målene i biodiversitetskonventionen for perioden 2020-2030 – den såkaldte post 2020 dagsorden og vil være et afgørende redskab til evaluering af Aichi targets.

Rapporten, Global Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services, eller Global vurdering af biodiversitet og økosystemydelser på dansk, vurderer alle klodens økosystemer både på land, i søer og vandløb, samt havområder. Der stilles skarpt på økologiske forandringer gennem de sidste 50 år og gives fremtidsscenarier og bud på handlemuligheder for beslutningstagere.

Omkring 150 eksperter, fra mere end 50 lande, har bidraget til rapporten, som har taget knap 3 år at udarbejde. Når en gennemarbejdet tekst er helt klar, skal den godkendes af regeringsrepræsentanter fra 130 IPBES lande verden over. Det kommer til at ske under IPBES’ 7. topmøde, der afholdes i Paris til maj 2019.

Læs mere: https://www.ipbes.net/news/media-release-global-biodiversity-assessment-nearing-completion

Related Posts