Blog Post

Hvordan sikrer vi fremgang for natur og biodiversitet?

Det har Danmarks førende biodiversitetsforskere givet deres bud på. Læs udtalelsen her: https://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2020/06/Genopretning_ekspertudtalelse_22-Juni-2.pdf

Den nye strategi om biodiversitet fra EU Kommissionen er klar. Kommissionen stiller krav om, at 30% af landarealerne skal afsættes til natur og biodiversitet, heraf 10% under streng naturbeskyttelse dvs. arealer udlagt med natur og biodiversitet alene som formål.

Derfor kommer udtalelsen fra forskerne koordineret af det danske IPBES-kontor meget belejligt. Udtalelsen er forfattet af en række forskere fra Aarhus, København og Syddansk Universitet som opfølgning på et symposium om naturgenopretning på Aarhus Universitet i juni sidste år.

Lektor Anders Barfod fra Aarhus Universitet siger: Formålet med udtalelsen er, at videregive forskningsresultater inden for natur og biodiversitet til beslutningstagerne i samlet flok. Vi er her en række af landets førende biodiversitetsforskere, der peger på konkrete tiltag, der for alvor vil få naturen og biodiversiteten tilbage i landskabet. Og vi kan faktisk se derude, at det har effekt, når tiltagene bliver gennemført, siger Anders Barfod.   

Forskerne peger navnlig på fem afgørende handlemuligheder for at få vendt nedgangen i biodiversitet i Danmark:

  • Vi skal etablere store naturområder, hvor naturen passer sig selv,
  • Vi skal have vand tilbage i landskabet, genoprette naturlig hydrologi,
  • Vi skal udlægge meget mere urørt skov,
  • Vi skal genoprette de funktioner, de store dyr har skabt i landskabet,
  • og vi skal genoprette sammenhæng i naturen via små naturområder.

Indspillet er også vigtigt i forbindelse med regeringens arbejde med en biodiversitetspakke, der netop skal sikre Danmarks natur og biodiversitet, og hvor det danske IPBES-kontor deltager med professor Carsten Rahbek fra Københavns Universitet.

Udtalelsen gælder for naturen på land og en tilsvarende udtalelse for havområderne vil blive udarbejdet.

Related Posts