Blog Post

Ny bevilling til IPBES-kontoret – nye IPBES symposier og ekspertudtalelser

IPBES-kontoret har netop fået en ny bevilling af 15. juni Fonden, der betyder, at rækken af IPBES symposier kan fortsætte i de kommende tre år. Det forventes, at det første symposium løber af staben til næste år altså i første halvdel af 2022.
Tidligere IPBES symposier har omhandlende # genopretning af biodiversitet, # synergi og barrierer mellem beskyttelse af biodiversitet og klima samt # biodiversitet og økonomi i henholdsvis Aarhus, København og Odense. Der er udarbejdet to ekspertudtalelser i kølvandet på symposier og tilhørende ekspertworkshops om biodiversitet på land [Genopretning af Biodiversitet og Økosystemer] og i havet [Genopretning af Marin Biodiversitet og Bæredygtig Anvendelse af Havets Resurser].

Bevillingen fra 15. Juni Fonden betyder, at der kan præsenteres fem spritny IPBES symposier. Temaerne forventes at lægge sig op ad de kommende globale rapporter fra IPBES, samt hvad der af IPBES ekspertudvalg i øvrigt vurderes at være relevante temaer i forhold til at styrke videngrundlaget inden for den grønne dagsorden. 

Der afholdes også to ekspertworkshops og udarbejdes nye ekspertudtalelser inden for udvalgte temaer. Ekspertudtalelserne danner grundlaget for meget andet af IPBES-kontorets formidling til beslutningstagere, befolkningen og de unge fx i gymnasierne. 

Beate Strandberg fra EcoScience på AU og medlem af IPBES ekspertgruppe siger: ”Jeg ser allerede nu frem til, at vi kan byde velkommen til et nyt IPBES arrangement om det, man lidt frækt kan kalde den ”brede biodiversitet”, natur der findes overalt i landskabet også uden for beskyttede områder.”   

Tidligere IPBES symposier har været velbesøgte med op til 400 deltagere.

Related Posts