Blog Post

Press release: Nordic Assessment / Pressemeddelelse: Nordisk Statusrapport på kystnære områder

Nordic Assessment on the Nordic coastal ecosystems

A Nordic IPBES-like Assessment has just been launched. It focuses on the coastal ecosystems through an assessment of ten Nordic case study areas. The assessment includes Denmark, Island, Finland, Norway, Sweden, Greenland and Faroe Islands. One of the conclusions is that many biological values of the region are slowly recovering from very low values following past overexploitation and that the network of marine and coastal Protected Areas is important for preserving biodiversity and accompanying services in the Nordic region.

The ecological status in the North-East Atlantic and Bothnian Sea is good. The status is moderate in the Arkona Basin in the SW corner of the Baltic Sea and the Sound and poor in large parts of the Baltic Sea (the Baltic Proper) and Gulf of Finland. Among the pressures are chemical pollutants, eutrophication and plastics, which are affecting the coastal waters of the region and invasive species and infrastructure development also pose a serious challenge to coastal ecosystems.

Ongoing progress to clean up pollution and reduce eutrophication in rivers, lakes, coastal areas and open seas need to be continued and coastal resilience to rising seas needs to be enhanced, e.g. through nature based solutions. The Danish contributors were Jørgen Hansen and Preben Clausen Aarhus University, Anders Højgård Petersen and Neil Burgess University of Copenhagen, Eva Roth University of Southern Denmark, Michael Køie Poulsen Nordeco and Jan Sørensen, Faroes.

 

Read more: www.naturvardsverket.se/978-91-620-8799-9

Download the report: Biodiversity and Ecosystem in Nordic coastal Ecosystems

__________________________________________________________________________________________________________________

Statusrapport på de Nordiske kystnære økosystemer

En vurdering af de nordiske kystnære økosystemer og deres biodiversitet er netop udgivet, og nyheden blev præsenteret på det internationale IPBES mødet i Medellín i Colombia mandag. Rapporten og et medfølgende resume for ”policy-makers” indeholder en vurdering i medfør af ti case studies, der inkluderer Danmark, Norge, Sverige og også Grønland og Færøerne. En af konklusionerne er, at mange biologiske værdier langsomt er ved at komme tilbage efter at have været presset helt i bund som følge af overudnyttelse. Det eksisterende netværk af naturbeskyttelsesområder er samtidig vigtigt for biodiversitet og tilhørende økosystemydelser.

Den økologiske status er i medfør af rapporten vurderet god i langs den nordlige Atlanterhavskyst og i den Botniske bugt. Status i den sydvestlige del af Østersøen og Øresund er vurderet moderat god og tilstanden er vurderet dårlig i store dele af den resterende Østersø. Blandt presfaktorerne er forurening med miljøfremmede stoffer, eutrofiering, og også plastik, der påvirker miljøet negativt og også fremmede arter og infrastruktur udgør en udfordring for den kystnære biodiversitet.

Rapporten anbefaler, at løbende initiativer til at reducere forurening og eutrofieringen bør fortsætte, og at kystområdernes modstandsdygtighed mod klimaændringer som fx højere havvandstand bør forstærkes via anvendelse også af naturbaserede løsninger. De danske bidragsydere var Jørgen Hansen og Preben Clausen Aarhus Universitet, Anders Højgård Petersen og Neil Burgess Københavns Universitet, Eva Roth Syddansk Universitet, Michael Køie Poulsen Nordeco og Jan Sørensen Marinbiologisk Laboratorium, Færøerne.

 

Læs mere: www.naturvardsverket.se/978-91-620-8799-9

Download rapporten: Biodiversity and Ecosystem in Nordic coastal Ecosystems

Related Posts